Popularne tagi:

 • Wielkie święto hodowców na Mazowszu

  • ?
  10 i 11 czerwca br. odbyła się Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem-Płońsku. Impreza była okazją do zaprezentowania najlepszych sztuk bydła z tego regionu.
 • r e k l a m a

 • Perły hodowli krów mlecznych

  • ?
  Wielkopolskim Targom Rolniczym w Sielinku koło Opalenicy towarzyszyła XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale związków hodowców. Jedną z liczniej reprezentowanych grup zwierząt było bydło mleczne.
 • Buhaje Immunity + sposobem na zdrowe stado

  • ?
  Każdego roku nasi redaktorzy odwiedzają kilkaset mlecznych gospodarstw, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zdecydowana większość odwiedzanych przez nas hodowców wysokoprodukcyjnych krów przyznaje, że największym bodaj wyzwaniem w hodowli jest dziś zapewnienie jak najlepszej ich zdrowotności. Okazuje się, że na polskim rynku dostępne są buhaje, które odporność stada mogą zdecydowanie poprawić. Są to buhaje Immunity +.
 • Prażenie poporodowe u krowy: przyczyny, objawy, leczenie

  • ?
  Porażenie poporodowe to stan, w którym krowa krótko po wycieleniu nie może się podnieść i stać o własnych siłach, a jedną z głównych przyczyn występowania tego schorzenia jest silne zaburzenie przemian wapnia u krów w okresie okołoporodowym, czyli hipokalcemia.
 • Stres cieplny u krów mlecznych

  • ?
  Zmniejszenie ilości ciepła produkowanego w organizmie krowy można uzyskać poprzez zwiększenie udziału pasz treściwych w dawce. Dzieje się tak dlatego, że znacznie więcej ciepła powstaje w czasie fermentacji w żwaczu włóknistych pasz objętościowych.
 • Subsancje hamujące w mleku

  • ?
  Konsekwencją wykrycia w mleku pozostałości antybiotyków i substancji hamujących jest wstrzymanie dostaw i w efekcie wymierne straty finansowe. Jednak wykrycie substancji hamujących wcale nie oznacza, że musi to być antybiotyk.
 • Na Mazowszu panuje porządek

  • ?
  6 czerwca 2017 roku w Otrębusach, odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
 • Unijny rynek mleka pod presją

  • ?
  – Ożywienie, z jakim mieliśmy do czynienia na rynku mleka w drugiej połowie ubiegłego roku było wspierane mechanizmami ograniczania produkcji oraz interwencyjnymi, nie wynikało ze wzrostu popytu – mówił Torsten Sach, prezes Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler (niemieckiego związku skupiającego przedsiębiorców z branży mlecznej), podczas Euroforum Polskiego Mleczarstwa w Dąbrowie Górniczej.
 • Federacja potrzebna polskim rolnikom

  • ?
  Chcielibyśmy ten tekst zacząć od słów, które często pojawiały w artykułach publikowanych na łamach „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, dotyczących sytuacji w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz spółce Polska Federacja. „Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest bardzo potrzebna polskim rolnikom” (ten cytat pochodzi z TPR 11/2017). To dla nas i dla naszych Czytelników prawda jak najbardziej oczywista. Niektórzy jednak, a zwłaszcza prezydium PFHBiPM oraz prezes PF sp. z o.o. i rada nadzorcza tej spółki, z uporem utożsamiają interes Federacji z prywatnym interesem niektórych jej działaczy.
 • Dlaczego beta-karoten jest ważny w żywieniu krów?

  • ?
  Jakie korzyści wynikają ze stosowania w żywieniu krów beta-karotenu, kiedy i w jakich ilościach zalecane jest jego podawanie? – z pytaniem tym zwrócił się do naszej redakcji Czytelnik z woj. kujawsko-pomorskiego, któremu zastosowanie beta-karotenu zalecił opiekujący się stadem lekarz weterynarii.