Jakie są przyczyny powtarzania rui u krów?

Polskie mleko
Data publikacji 23.10.2017r.

Jeżeli krowa lub jałówka została zacielona, to ruja nie powinna pojawić się przez cały okres ciąży. Tego życzyłby sobie każdy hodowca. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Powszechnym i kosztownym problemem jest bowiem powtarzanie rui w stadach. Dlaczego tak się dzieje?

Wystąpienie rui – po zabiegu inseminacji – może następować: w regularnych odstępach międzyrujowych, czyli co około 21 dni, przy skróconych odstępach międzyrujowych – krócej niż 18 dni oraz przy wydłużonych okresach – dłużej niż 24 dni. Każda z tych form ma jednak swoje odrębne przyczyny. Powtarzanie rui, które ma miejsce w naszych oborach najczęściej, odbywa się co mniej więcej 21 dni. Według prof. Jana Twardonia z UP we Wrocławiu, ich przyczyną są błędy w inseminacji, opóźniona lub brak owulacji, wczesne zamieranie zarodków, zapalenia macicy oraz niepłodność na tle immunologicznym.Jeżeli przyczyną są błędy w inseminacji krów, to najczęściej wymienia się tutaj błędy w samej technice zabiegu oraz niewłaściwy termin unasienniania w czasie rui. Kolejną przyczyną jest opóźniona owulacja, która często występuje w dużych stadach, przeważnie zimą i wiosną. Szacuje się, że to schorzenie może dotyczyć nawet 20% krów powtarzających ruję. W związku z zaburzeniami hormonalnymi u krów nie występuje jajeczkowanie w fizjologicznym czasie 8–15 godzin po zaniku objawów rujowych, tylko opóźnia się o jeden lub kilka dni. W związku z tym nie dochodzi do zapłodnienia, gdyż plemniki zawarte w porcji nasienia obumierają przed kontaktem z komórką jajową. Warto wiedzieć, że opóźnienia w owulacji mogą następować na skutek np. niedostatecznego zaopatrzenia w energię czy niedobór beta- karotenu oraz pod wypływem stresu cieplnego.

Kolejną przyczyną powtarzania rui jest także wczesne zamieranie zarodków. Mówimy o nim wtedy, gdy dojdzie do śmierci zarodka przed 15 dniem od zapłodnienia. Rozpoznanie wczesnej śmierci zarodków jest bardzo trudne, gdyż nie ma praktycznie widocznych, klinicznych zmian w okolicach narządu rodnego. Zarodki zamierają z powodu różnorakich czynników: genetycznych, żywieniowych, stresu cieplnego, zaburzeń hormonalnych.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

Partner serwisu