r e k l a m a

Partner serwisu

Stres cieplny u krów mlecznych

Polskie mleko
Data publikacji 18.06.2017r.

Zmniejszenie ilości ciepła produkowanego w organizmie krowy można uzyskać poprzez zwiększenie udziału pasz treściwych w dawce. Dzieje się tak dlatego, że znacznie więcej ciepła powstaje w czasie fermentacji w żwaczu włóknistych pasz objętościowych.

Skutki stresu cieplnego złagodzić więc mogą takie dodatki paszowe, które ułatwiają fermentację w żwaczu, w tym żywe kultury drożdży  oraz ich metabolity, a także kwaśny węglan sodu. Główną metodą zapobiegania przegrzewania  się krów jest zatem  żywienie dawkami zbilansowanymi, również pod względem zawartości włókna i skrobi.

r e k l a m aW okresie upałów warto stosować dodatki tłuszczu, bo przemiany tłuszczowe w organizmie powodują mniejszą – niż w przypadku węglowodanów – produkcję ciepła. Dodatek tłuszczu powinien być tak dopasowany do reszty dawki pokarmowej, aby nie powodował zmniejszenia pobrania paszy. Gdy tradycyjnie stosuje się w oborze na przykład 300–400 g tłuszczu chronionego, w okresie letnim dawka ta może zostać zwiększona nawet do 500–600 g pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia pobrania paszy.

Warto również pamiętać, że wydalanie z organizmu nadmiaru amoniaku powstającego w żwaczu jest kosztowne energetycznie i potęguje skutki stresu cieplnego. Unikajmy więc przekarmiania krów białkiem.

Beata Dąbrowska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a