Tłuszcz pozytywnie wpływa na wyniki rozrodu

Polskie mleko Rozród krów
Data publikacji 25.01.2018r.

Powszechne problemy związane z  występowaniem zewnętrznych objawów rui u krów, stworzyły  rynek  preparatów, które mają pomóc w skróceniu okresu bezrujowego oraz wyeliminować ciche ruje.

Wśród znawców tematu panuje opinia, że  stosowanie takich preparatów jest jak najbardziej uzasadnione w stadach, w których wydajność sięga 11–12 tysięcy litrów mleka. Spośród dodatków paszowych warto zwrócić uwagę na te, które mają w swoim składzie kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, a także na dodatki tłuszczu.

W wielu doświadczeniach zaobserwowano bowiem pozytywny wpływ dodatku tłuszczu na płodność krów. Efekt ten był oczywisty u zwierząt będących w stanie ujemnego bilansu energii. Bardzo dobre efekty uzyskano także u krów, których dawka pokrywała zapotrzebowanie na energię. Przyczyną poprawy rozrodu był w tym przypadku specyficzny skład kwasów tłuszczowych w tłuszczach paszowych czy dodatkach tłuszczowych.   bd

Partner serwisu