r e k l a m a

Partner serwisu

Apel do wszyscych Związków tworzących PFHBiPM

Polskie mleko
Data publikacji 11.03.2017r.

Poniżej prezentujemy treść listu Waldemara Plantowskiego- prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów

Drodzy Koledzy,

r e k l a m aInformujemy, że w dniu 10 lutego 2017 roku Zarząd Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka odwołał Sylwestra Mierzejewskiego z funkcji Prezesa naszego Związku. Przyczyną odwołania Sylwestra Mierzejewskiego było między innymi działanie wbrew zasadom mazowieckich hodowców bydła mlecznego.

Na spotkaniu Zarządu PFHBiPM w Zakopanem w dniu 13 grudnia 2016 r. doszło do nieprzyjemnego zdarzenia, pobicia naszego kolegi przez wiceprezydenta PFHBiPM Krzysztofa Banacha. Złożony wniosek jednego z członków Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM w celu usunięcia z szeregów Zarządu PFHBiPM Krzysztofa Banacha za ten niegodny czyn przepadł jednym głosem, a tym głosem był głos naszego reprezentanta Sylwestra Mierzejewskiego, który stanął po stronie wiceprezydenta, a nie pokrzywdzonego kolegi ze Związku. To było głównym powodem utraty naszego zaufania i decyzji o zakończeniu współpracy.

W wyniku innych spraw poruszanych na posiedzeniu Zarządu PFHBiPM, a szczególnie transparentności działania spółki córki Polska Federacja sp. z o.o. nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące finansów spółki, której jedynym udziałowcem jest PFHBiPM. Na dzień dzisiejszy statut PFHBiPM (mający już kilkanaście lat) nie pozwala na taką kontrolę Zarządowi.

W wyniku wielu zaistniałych zdarzeń, podstawowym warunkiem dalszego działania Federacji są zmiany w statucie. Aby dokonać takich zmian, konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, powołanie Komisji Statutowej, która dokonałaby szczegółowej analizy zapisów bieżącego statutu i wprowadzeniu koniecznych zmian w nowym statucie, który zagwarantowałby bardziej przejrzyste działanie Zarządu i Prezydium PFHBiPM, określiłby zasady powoływania i odwoływania władz (m.in. kadencyjność Prezydenta i Prezydium, udział osób we władzach PFHBiPM o nieposzlakowanej opinii, oświadczenia o niekaralności), zasady kontroli spółki córki i jej wyników finansowych oraz zarządzania całym majątkiem Polskiej Federacji łącznie z powołaniem komisji przetargowych na zakupy prowadzone na rzecz działalności statutowej PFHBiPM.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich Związków tworzących Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka o poparcie naszego stanowiska o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM w celu poprawy statutu gwarantującego demokratyczne, przejrzyste i transparentne działania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, które powołane zostało przez hodowców do reprezentowania naszych interesów i działania na rzecz polskich producentów mleka hodowców bydła mlecznego.

Prosimy Zarządy wszystkich Związków o zwrotne przesłanie stanowisk Zarządów w tej sprawie.  Pamiętajcie, by zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów potrzeba ponad 1/3 ogółu głosów w Zarządzie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

           
Pozdrawiam
Waldemar Plantowski 
prezes MZHBiPM

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a