r e k l a m a

Partner serwisu

Żywienie krów mlecznych po wycieleniu

Polskie mleko
Data publikacji 02.08.2017r.

Po wycieleniu najczęściej mamy kłopot z ujemnym bilansem energii, który nakłada się na szczyt laktacji i jednocześnie na okres, w którym kryjemy krowy, stąd też pojawiają się liczne problemy związane ze skutecznym pokryciem, trudnymi porodami, infekcjami macicy, zatrzymaniem łożyska czy chorobami metabolicznymi.

Krowa uzyskuje szczyt produkcji mleka w okresie około 6. tygodnia, i przy odpowiednim żywieniu produkcja stopniowo się zmniejsza. Niestety, pobranie paszy przez zwierzę nie idzie w ślad za wydajnością, a więc najprościej można powiedzieć, że na początku laktacji krowa produkuje mleko kosztem swojego organizmu, stąd też uruchamianie rezerw ciała i spadek jego masy po to, by od 12–13 tygodnia zacząć rezerwy te odbudowywać.

r e k l a m aNajskuteczniejszą metodą zapobiegania tym problemom jest prawidłowe żywienie krów, a niedocenione w tej kwestii jest zastosowanie TMR-u lub PMR-u. Stosowanie TMR-u niesie bowiem za sobą zagrożenia zdrowotne dla krów. Jeżeli nie będziemy dbać o jakość pasz, między innymi o odrzucanie z silosu spleśniałych, nadpsutych części, narazimy stado na ryzyko zdrowotnych zaburzeń.

Wprowadzając do obory system żywienia TMR, warto podzielić krowy na grupy żywieniowe (chociaż nie wszyscy preferują takie właśnie rozwiązanie). Wśród żywieniowców pokutuje opinia, że najlepszym rozwiązaniem jest podział krów w laktacji na 2, 3 grupy technologiczne po to, by lepiej dopasować dawki pokarmowe do zapotrzebowania krowy. Dlaczego jest to takie ważne? Bo gdy krowy nie są podzielone na grupy wydajność mleka średniej krowy w stadzie musi być niestety wyższa aż o 30% od faktycznej średniej wydajności w stadzie. To może powodować otłuszczanie się krów nisko wydajnych. Gdy stado podzielone jest na 3 grupy, wtedy wydajność teoretycznej-średniej krowy w grupie, na którą ustala się zapotrzebowanie, jest o około 10% większa niż faktyczna średnia w grupie.


Jeżeli decydujemy się na pastwiskowanie krów, to zalecane jest stosowanie TMR-u rano i pastwiskowanie krów po południu. Specjaliści nie zalecają jednak wypasu krów w szczycie laktacji, a jedynie w jej 120–150 dniu.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a