• Ścieżki w ziemniakach – praktyka, która się opłaca

  • ?
  W swoim 475-hektarowym gospodarstwie rolnym Flewo-Pol, położonym w Książęcych Żuławach, ścieżki technologiczne stosuje już od prawie 8 lat. Bernardus Van de Westeringh, właściciel gospodarstwa pilotażowego Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP opowiada, dlaczego zdecydował się na ścieżki przejazdowe w uprawie ziemniaków.
 • Bardziej precyzyjny oprysk z magnetyzerami

  • ?
  Badania pokazują, że potencjał nawozów i środków ochrony roślin użytych do zabiegu oprysku jest obecnie w dużym stopniu marnotrawiony. Średnio aż 70% strumienia cieczy roboczej ulega znoszeniu i nie trafia na nasze uprawy!
 • Nie dać się skutkom suszy

  • ?
  Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników dostępności wody w przeliczeniu na mieszkańca i od wielu lat utrzymujący się ujemny bilans wodny. To efekt anomalii pogodowych niosących ze sobą długie okresy suszy naprzemiennie z intensywnymi opadami prowadzącymi do powodzi i podtopień. Prognozy przewidują rozwój tych ekstremalnych zjawisk w kolejnych latach, co dla rolnictwa brzmi prawie jak wyrok. Są jednak rozwiązania, które pomagają ograniczyć negatywne skutki deficytu wody.