• Żywienie krów: biotyna na zdrowe racice

    • ?
    Wysoka wydajność krów, intensywne ich żywienie, a przede wszystkim błędy żywieniowe to najważniejsze – chociaż nie jedyne - przyczyny powszechnego występowania kulawizn w stadzie. Witaminą, która w ostatnim czasie wzbudza duże zainteresowanie, z uwagi na jej korzystny wpływ na stan, racic jest biotyna.
  • Ochwat u krów – następstwo złego żywienia i utrzymania

    • ?
    Jest przyczyną prawie 75% kulawizn, a najważniejszą (chociaż nie jedyną) przyczyną jego powstawania jest kwasica. Ochwat na skutek złego odżywienia tkanek prowadzi do powstawania słabej jakości rogu racicowego, a w konsekwencji do kulawizn.