• Jesienna pielęgnacja łąk i pastwisk

    • ?
    Wielu rolników nie przywiązuje do tego należytej wagi i wypasa pastwiska do ostatnich dni, praktycznie do zimy. Wypas powinien być zakończony na ok. 30 dni przed przymrozkami i mrozem, aby ruń mogła odrosnąć na ok. 10–12 cm i zregenerować swoje siły na przetrwanie zimy. Podobnie jest z koszeniem. Ten ostatni pokos trzeba kosić wyżej i najpóźniej na miesiąc przed końcem jesiennej wegetacji.
  • Przygotować ruń do podsiewu

    • ?
    Zeszłoroczna susza i niedobór opadów w tym roku znacznie zdegradowały wiele użytków zielonych. Wskazany będzie ich wiosenny podsiew, a w szczególnych sytuacjach pełny odsiew. Przy zakładaniu użytku zielonego wiosną od nowa warto wykorzystać jesień do zniszczenia resztek darni i chwastów, wyrównania stanowiska, wyregulowania pH gleby czy zastosowania fosforu i części potasu.