• Jak ustala się dochód z gospodarstwa rolnego?

  • ?
  Oboje z żoną staramy się o renty z KRUS. Ze względu na zły stan zdrowia i brak sił do pracy oddaliśmy w zeszłym roku gospodarstwo w nieodpłatną dzierżawę, żeby ziemia nie leżała odłogiem. Dzierżawca opłaca podatek. Żyjemy z niewielkich oszczędności. Żona ma znaczny stopień niepełnosprawności. Starałem się o przyznanie zasiłku opiekuńczego na nią, ale gmina odmówiła, bo z powodu posiadania ziemi przekraczamy kryterium dochodowe. Czy to zgodne z prawem, gdy ziemia jest oddana w dzierżawę i nie uzyskujemy z niej żadnego dochodu? Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję gminy w mocy. Czy warto odwołać do sądu administracyjnego?
 • 2577 złotych zarobił rolnik z 1 ha – nowe dane o dochodzie z hektara przeliczeniowego

  • ?
  Główny Urząd Statystyczny podał wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.  Z danych GUS wynika, że rolnik z 1 ha zarobił w 2016 rok 2577 złotych. To więcej niż w 2015 roku, ale mniej niż w 2013 czy 2011 roku.
 • W jaki sposób obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

  • ?
  Dostaję rentę rolniczą, z której komornik potrąca mi zaległe alimenty. Mieszkam sam. Na rękę dostaję niecałe 500 zł. Zwróciłem się do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie zasiłku, ponieważ brakuje mi pieniędzy na leki. Dostałem decyzję odmowną. Ośrodek doliczył mi bowiem do dochodu działkę rolną o powierzchni 1,30 ha. Nie użytkuję tej działki, bo wydzierżawiłem ją sąsiadowi. Nie uzyskuję z niej żadnego dochodu. Dzierżawca nie płaci mi czynszu, dostarcza mi tylko ziemniaki i mleko. Czy ośrodek postąpił prawidłowo?