• Lejcie asfalt, nie lejcie wody!

    • ?
    Jednym z podstawowych założeń scalania gruntów jest zapewnienie każdej działce dostępu do drogi publicznej – cytuje oficjalne dokumenty Krystyna Sobczuk ze Stadarni. – To ja się pytam, dlaczego ktoś wymyślił, że po scaleniach za każdym razem mamy nadkładać 1,5 kilometra? Jak się ma jedno do drugiego?
  • Bardzo duże zainteresowanie wsparciem na inwestycje w drogi lokalne

    • ?
    Do 3 kwietnia br. gminy i powiaty w całej Polsce złożyły w Urzędach Marszałkowskich 3401 wniosków o pomoc w ramach PROW 2014 – 2020 na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Ubiegają się one o przyznanie wsparcia w wysokości 3,94 mld zł.