• Kiedy KOWR może obniżyć czynsz dzierżawny?

  • ?
  Od kilku lat dzierżawię grunty rolne od ANR (obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Z uwagi na huragan i deszcze, plony są bardzo niskie. Poza tym chorowałem. Czy to prawda, że mogę starać się o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności?
 • Danina w przypadku nabycia gospodarstwa

  • ?
  O nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. dotyczących zwolnienia z uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych wspominaliśmy już w „Tygodniku”. W związku z pojawiającymi się nowymi problemami zgłaszanymi przez rolników, rozwijamy zagadnienie.
 • Czynsze dzierżawne nadal rosną

  • ?
  Według oficjalnych statystyk za dzierżawę hektara gruntu rolnego w Polsce płaci się średnio 955 zł. To o 60 zł/ha więcej niż w 2016 r. i o 165 zł/ha więcej niż w 2015 r. Analizując cztery ostatnie lata, największy wzrost czynszów nastąpił w 2014 r. Czynsze zdrożały wtedy w stosunku do 2013 r. średnio o ponad 15%.
 • Dzierżawa ziemi od ANR tylko dla dużych gospodarstw?

  • ?
  Kolejni rolnicy zgłaszają się do naszej redakcji z zastrzeżeniami do zasad, na jakich Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadza przetargi na dzierżawę ziemi. Tym razem odwiedziliśmy rolników z woj. podkarpackiego
 • Dzierżawa ziemi: młody rolnik i zwierzęta na wagę złota

  • ?
  Nowe kryteria oceny ofert w przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych miały doprowadzić do sprawiedliwego podziału ziemi pomiędzy rolników indywidualnych prowadzących niewielkie gospodarstwa rodzinne. Życie pokazuje jednak, że na wieś wróciły praktyki sztucznego podziału gospodarstw i doszły nowe, związane z przepisywaniem zwierząt.
 • Zalegasz z czynszem? Możesz stracić dzierżawę!

  • ?
  Wypowiedziano mi umowę dzierżawy. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za pozostawione zasiewy? Czy można wypowiedzieć umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym, jeżeli zdaniem wydzierżawiającego nie zapłaciłem części czynszu, czy też powinien zostać wyznaczony dodatkowy termin?
 • Umowa dzierżawy gruntów rolnych - wskazówki dla dzierżawców prywatnej ziemi

  • ?
  Dzierżawa gruntów rolnych jest instytucją bardzo popularną na wsi. Jest ona podstawowym, obok własności, tytułem prawnym organizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Duże znaczenie, szczególnie z uwagi na skutki praktyczne, ma właściwa dokumentacja zawartej przez strony umowy dzierżawy.
 • Dzierżawa ziemi z ANR na prostych zasadach

  • ?
  20 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Rolnicy domagali się m.in. bardziej przejrzystych i sprawiedliwych zasad dzierżawy ziem od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 • Czy dzierżawca może miec prawo pierwokupu gruntu rolnego?

  • ?
  Od 9 lat dzierżawię ziemię. Jej właściciel poinformował mnie, że zamierza sprzedać te grunty, pytając czy jestem zainteresowany ich nabyciem. Podobno już podpisał przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z innym rolnikiem. Czy mam prawo pierwokupu oraz prawo do zwrotu za naprawy i ulepszenia przedmiotu dzierżawy, gdy ziemię kupi ktoś inny?
 • Jak wygrać przetarg na dzierżawę ziemi od ANR?

  • ?
  Ponad 30 rolników chętnych do dzierżawy jednej działki od ANR. Wielogodzinne oczekiwanie u notariusza. Stosowanie kruczków prawnych, żeby zwiększyć szansę na wygranie przetargu – tak wyglądały pierwsze przetargi na dzierżawę ziemi  w Wielkopolsce.