• Jak zarządzać odpornością chwastów?

  • ?
  Nieprzemienne stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania prowadzi do powstawania odporności chwastów. Problem pogłębia się, jeśli stosujemy uproszczoną uprawę i płodozmian.  Przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków jest jednym z obowiązków każdego rolnika, wynikającym z zasad integrowanej ochrony roślin.
 • Wczesna regulacja zachwaszczenia kukurydzy

  • ?
  Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest najważniejszym z zabiegów. Brak ochrony przed zachwaszczeniem może prowadzić do blisko 30% utraty plonu. Jako roślina uprawiana w szerokich rzędach (75 cm), rzadkim siewie (8–12 roślin na 1 m2) oraz bardzo wolnym tempie wzrostu w początkowym okresie wegetacji, jest szczególnie narażona na konkurencję ze strony chwastów.
 • Co siać po wymarzniętych zbożach

  • ?
  Do ewentualnych przesiewów w pierwszej kolejności kwalifikuje się najmniej mrozoodporny jęczmień ozimy, w drugiej kolejności pszenice. Oczywiście dzisiaj jest jeszcze za wcześnie na decyzje o przesiewach, ale już teraz wiadomo, że będą takie sytuacje. Niestety, możliwość przesiewu uzależniona jest od herbicydów zastosowanych jesienią.
 • Co siać po wymarzniętym rzepaku

  • ?
  Z uwagi na zastosowaną jesienią ochronę herbicydową jeżeli zdarzy się wymarznięcie rzepaku ozimego, najbezpieczniej jest przesiać go rzepakiem jarym. Oby taka konieczność, jak po zimie w 2012 r. i w2016 r. nie miała miejsca. Jakie są jednak przeciwskazania w tym zakresie? Czy po rzepaku można uprawiać zboża, buraki, kukurydzę, rośliny bobowate?
 • Intensywnie chronimy po opadach deszczu

  • ?
  W rejonie Dolnego Śląska zdecydowana większość odmian pszenic znajduje się w fazie kłoszenia. Tym samym zakończył się okres bezpiecznego stosowania herbicydów i regulatorów wzrostu. Na wielu plantacjach jeszcze w fazie grubienia pochwy liściowej i liścia flagowego, konieczne było skracanie łanu preparatem zawierającym etefon. Było to wynikiem wysokiej liczby pędów kłosonośnych (średnio 700–750 szt./m2) oraz dużych dawek azotu w nawożeniu N1 i N2.
 • Celnicy: uwaga na niebezpieczne środki ochrony roślin z przemytu

  • ?
  Zwiększa się liczba prób przemytu niebezpiecznych środków ochrony roślin, które mogą prowadzić do poparzeń i zatruć; o ostrożność przy zakupie, zwłaszcza produktów ze wschodu, apeluje Służba Celna, która zwiększy kontrole tych towarów w całym kraju.