• Nowy sposób na ochronę jęczmienia i pszenżyta

  • ?
  Sumi Agro Poland uzyskała zgodę na rozszerzenie rejestracji Kendo 50 EW, fungicydu do zwalczania mączniaka prawdziwego. Dotychczas środek miał rejestrację umożliwiającą jego stosowanie w pszenicy jarej i ozimej, jęczmieniu jarym oraz w uprawach sadowniczych. Od teraz można go stosować w jęczmieniu ozimym oraz pszenżycie ozimym.
 • Jęczmień ozimy z Listy Zalecanych Odmian

  • ?
  Jęczmień ozimy jest ze zbóż najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego. Schodzi z pola najszybciej i to ważna cecha gatunku, dla której plantatorzy rzepaku wybierają jęczmień ozimy zamiast pszenicy ozimej. Podstawową wadą jęczmienia ozimego jest najmniejsza ze wszystkich zbóż mrozoodporność i zimotrwałość. Odmiany bardzo różnią się pod względem zimotrwałości i tym bardziej do uprawy należy wybierać te sprawdzone w warunkach najbliższych gospodarstwu, czyli z Listy Zalecanych Odmian.
 • Rynek zbóż UE: więcej pszenicy, mniej jęczmienia

  • ?
  Według czerwcowej prognozy plonowania najważniejszych roślin uprawnych w UE przygotowanej dla Komisji Europejskiej przez MARS, w tym roku w UE zbierzemy o 6,2 % więcej pszenicy miękkiej i o 1,6% mniej pszenicy twardej niż przed rokiem. We Francji plony pszenicy miękkiej wzrosną aż o 26%, a twardej o 13%. W Niemczech natomiast obu pszenic średnio o 3,5%. Przewiduje się jednak znaczny spadek plonów obu pszenic na Węgrzech (odpowiednio o 6 i 8%).
 • Odmiany jęczmienia na mroźne zimy

  • ?
  Niedawno prezentowaliśmy w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” ranking mrozoodporności odmian rzepaku ozimego zweryfikowaną po sezonie 2011/2012 i sezonie 2015/2016. Dziś podobne zestawienie dla jęczmienia ozimego.
 • Rekordowe plony

  • ?
  Jak pisaliśmy tydzień temu w artykule „Postęp IHAR transferowany do praktyki” rolnicy w praktyce wykorzystują potencjał plonowania roślin w ok. 50%. Średnie plony są dalekie od możliwych do uzyskania w polskich warunkach i często kilkakrotnie niższe od plonów uznanych za rekordy świata.
 • W obronie jęczmienia ozimego

  • ?
  Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w Polsce szacowana na ok. 200 tys. ha jest skromna, jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał i cechy tego gatunku. Faktem jest, że ze zbóż ozimych jest najmniej zimotrwały, ale to właściwie jedyna jego wada. Rzepak też wymarza, a mimo to rolnicy ponoszą to ryzyko. Rzepak można przesiać formą jarą, jęczmień też. Duże wymarznięcia zdarzają się zresztą raz na 4–5 lat.