• Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

    • ?
    Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje.
  • Gdzie znaleźć formularze na sprzedaż i nabycie ziemi?

    • ?
    Czy są już dostępne formularze, na jakich należy wystąpić o zgodę ANR na sprzedaż lub nabycie nieruchomości rolnych? Jakie dokumenty należy załączyć?