• Jak zarządzać odpornością chwastów?

    • ?
    Nieprzemienne stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania prowadzi do powstawania odporności chwastów. Problem pogłębia się, jeśli stosujemy uproszczoną uprawę i płodozmian.  Przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków jest jednym z obowiązków każdego rolnika, wynikającym z zasad integrowanej ochrony roślin.
  • Miotłę łatwiej pokonać jesienią

    • ?
    Miotła zbożowa to najbardziej agresywny chwast polskich pól. Zachwaszcza ponad 80% powierzchni uprawianych zbóż i powoduje drastyczny spadek plonu. Konkuruje o wodę światło i jest niezwykle łakomym chwastem na składniki pokarmowe.