• Czas wykorzystać gnojowicę

  • ?
  Gnojowica to jeden z trzech podstawowych nawozów naturalnych powstających w gospodarstwach zajmujących się produkcją bydła i trzody chlewnej. Zdecydowanie lepszy jest od niej obornik. Gnojowica to jednak doskonały nawóz, pod warunkiem, że jest umiejętnie wykorzystany.
 • Magnez - ważny pierwiastek w nawożeniu roślin uprawnych

  • ?
  Nie tylko zakwaszenie gleby ogranicza wzrost i rozwój roślin. Brak przyswajalnego magnezu w glebie jest również poważnym zagrożeniem dla plonowania roślin. Magnez pełni w zasadzie trzy zasadnicze bardzo ważne funkcje w roślinie.
 • 850 mln złotych może kosztować rolników wprowadzenie OSN w całym kraju

  • ?
  Praktycznie cały kraj będzie podlegał regułom jak w OSN. Dla rolników oznaczać to może dość duże wydatki na dostosowanie gospodarstw do nowych wymogów. Według izb rolniczych może to być nawet 850 mln złotych! Na dodatek nowe przepisy mogą wejść w życie już w październiku.
 • Racjonalne nawożenie pod presją

  • ?
  „Racjonalne nawożenie roślin zbożowych z uwzględnieniem znaczenia próchnicy” to tytuł prezentacji dr Tamary Jadczyszyn z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, zaprezentowanej podczas konferencji „Integrowana produkcja zbóż” w Zamościu, sfinansowanej ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
 • Nawozy zielone jak obornik

  • ?
  Uprawa roślin na przyoranie to jedna z najstarszych metod zwiększania żyzności gleb. Nawozy zielone nabierają znaczenia współcześnie w gospodarstwach bezinwentarzowych i w płodozmianach, w których pogłębia się ujemny bilans materii organicznej w glebie.
 • Pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

  • ?
  Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego