• Rzepak – kiedy uzasadniony wariant przedwschodowy ochrony

  • ?
  Dużo chwastów występuje przez cały okres wegetacji rzepaku i mają podobne do niego wymagania glebowe, wilgotnościowe i pokarmowych. To m.in.: gwiazdnica, przytulia, rumian, perz, samosiewy zbóż ozimych, fiołek polny, maruna, ostrożeń, tobołki i tasznik. Inne chwasty najliczniej i najczęściej występują jesienią (komosa biała, samosiewy zbóż jarych, jasnoty) albo kiełkują już jesienią, ale występują przede wszystkim wiosną (rumianek pospolity, chaber bławatek i rdest kolankowy).
 • Bardziej precyzyjny oprysk z magnetyzerami

  • ?
  Badania pokazują, że potencjał nawozów i środków ochrony roślin użytych do zabiegu oprysku jest obecnie w dużym stopniu marnotrawiony. Średnio aż 70% strumienia cieczy roboczej ulega znoszeniu i nie trafia na nasze uprawy!
 • Wybieramy wapno nawozowe

  • ?
  Dziś kolejna porcja informacji o wapnowaniu, a konkretnie o zasadach wyboru nawozów wapniowych do regulacji odczynu pH gleby. Na rynku popularnymi formami nawozów wapniowych o najwyższej reaktywności są te z formą tlenkową. Nadają się najlepiej na ciężkie gleby. Forma węglanowa działa wolniej i dłużej, co w pewnym stopniu chroni wapno przed jego szybkim wypłukiwaniem na lekkich glebach. Dostarczone glebie wapno reguluje odczyn i korzystnie zmienia właściwości fizykochemiczne.
 • Ogrodnica niszczylistka: jak ją rozpoznać i czym zwalczyć?

  • ?
  Od czerwca do września możemy w sadzie i ogrodzie ozdobnym spotkać dorosłe osobniki ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola), szkodnika z rodziny żukowatych.
 • Jak pryskać w trudnych warunkach

  • ?
  Oprócz właściwego doboru preparatów na skuteczność zabiegów wpływa jeszcze wiele istotnych czynników. Jest to jakość wody, jej temperatura, kondycjonery wody, dodatki zmniejszające napięcie powierzchniowe kropel cieczy roboczej.
 • Wywabić, złapać i policzyć

  • ?
  Trafne zdiagnozowanie zagrożeń i skali ich nasilenia jest najistotniejszym elementem precyzyjnej ochrony roślin. Podstawową metodą oceny zagrożenia pozostają oczywiście obserwacje bezpośrednie, a więc lustracje wzrokowe, lecz nie zawsze możemy dostrzec szkodniki gołym okiem. Jedne są płochliwe, inne bardzo małe.
 • Rosną problemy ze szkodnikami

  • ?
  „Aktualne problemy ochrony roślin przed szkodnikami” – taki tytuł nosiła prezentacja przedstawiona przez dr. Grzegorza Pruszyńskiego z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Konferencję sfinansowaną ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych zorganizował w Zamościu Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.
 • Pola pokazały klasę S

  • ?
  Dni Pola są najlepszą okazją do zapoznania się z nowymi odmianami roślin i sprawdzenia skuteczności działania technologii ochrony. W tym roku tradycyjnie Pola Klasy S organizowane w siedmiu lokalizacjach w kraju były przez plantatorów wręcz oblegane.
 • Intensywnie chronimy po opadach deszczu

  • ?
  W rejonie Dolnego Śląska zdecydowana większość odmian pszenic znajduje się w fazie kłoszenia. Tym samym zakończył się okres bezpiecznego stosowania herbicydów i regulatorów wzrostu. Na wielu plantacjach jeszcze w fazie grubienia pochwy liściowej i liścia flagowego, konieczne było skracanie łanu preparatem zawierającym etefon. Było to wynikiem wysokiej liczby pędów kłosonośnych (średnio 700–750 szt./m2) oraz dużych dawek azotu w nawożeniu N1 i N2.
 • Omacnica prosowianka

  • ?
  Do zwalczania omacnicy prosowianki, jeśli zajdzie taka potrzeba, mamy jeszcze co najmniej miesiąc. Dziś wyjaśnimy zasady poprawnego monitoringu tego szkodnika, z czym w praktyce zdarzają się spore utrudnienia. Z tego powodu wynikają też problemy ze skutecznością zastosowanych insektycydów.