• Jak odsadzać prosięta bez tlenku cynku?

  • ?
  Tlenek cynku stosowany jest w paszach na okres odsadzenia ze względu na swoje działanie przeciwbiegunkowe. Niedobór cynku wpływa na obniżenie odporności organizmu. Jednak ze względu na niekorzystne skutki dla środowiska specjaliści unijni rekomendują ograniczenie rutynowego używania tlenku cynku w żywieniu zwierząt.
 • Dlaczego nie można juz stosować tlenku cynku w paszach dla zwierząt?

  • ?
  W opinii Komitetu Weterynaryjnych Produktów Leczniczych Europejskiej Agencji Leków (EMA) bilans ryzyka i korzyści dla terapeutycznego stosowania tlenku cynku jest niekorzystny, dlatego wszystkie produkty zawierające tlenek cynku powinny być wycofane. Francja i Holandia nie chcą stosowania tlenku cynku w ich krajach, głównie ze względu na potencjalne ryzyko skażenia gleb i przedostawania się go do cieków wodnych.
 • Przyczyny śmiertelności przedodsadzeniowej u prosiąt

  • ?
  Śmiertelność prosiąt przed odsadzeniem jest jednym z głównych elementów wpływających na wyniki w produkcji świń oraz opłacalność chowu.
 • Jak dokarmiać prosięta?

  • ?
  Najwięcej problemów żywieniowych pojawia się przy złym doborze surowców do mieszanek dla najmłodszych grup zwierząt. U prosiąt pobranie paszy jest niewielkie, a koszty żywienia opartego na dobrych preparatach w przeliczeniu na sztukę są niskie.
 • Siara – pierwsza odporność prosiąt

  • ?
  Prosięta po urodzeniu mają bardzo słabo rozwinięty układ odpornościowy. Praktycznie są one w pełni zależne od ochrony, jaką dają przeciwciała zawarte w siarze matki. Aktywne substancje zawarte w siarze zapewniają im odporność na patogeny obecne w środowisku.