• Zasuszenie w optymalnej kondycji

    • ?
    Potwierdzone jest, że kondycja ciała krów w okresie zasuszenia ma duży wpływ na ich wydajność i zdrowotność. Zwierzęta o kondycji ciała na poziomie 3,00 punktów (według 5-punktowej skali BCS)  charakteryzują się lepszym apetytem i wyższą wydajnością.
  • Daj szansę na apetyt

    • ?
    Nadmierne otłuszczenie krów mlecznych nadal stanowi duży problem w stadach. Najczęstszą przyczyną nadmiernej kondycji jest zwykle druga laktacja, podczas której krowy żywione są zbyt obfitą dawką pokarmową w stosunku do ilości produkowanego mleka.