• Jaka powinna być zawartość suchej masy w paszy?

  • ?
  Największą przeszkodą do osiągnięcia wysokiej wydajności krów w szczycie laktacji, przy założeniu, że dawka pokarmowa jest prawidłowo ułożona, jest niskie pobranie suchej masy pasz.
 • Żywienie krów mlecznych po wycieleniu

  • ?
  Po wycieleniu najczęściej mamy kłopot z ujemnym bilansem energii, który nakłada się na szczyt laktacji i jednocześnie na okres, w którym kryjemy krowy, stąd też pojawiają się liczne problemy związane ze skutecznym pokryciem, trudnymi porodami, infekcjami macicy, zatrzymaniem łożyska czy chorobami metabolicznymi.
 • Upał odbiera krowom apetyt

  • ?
  Przed nami lato. Trudny – z uwagi na wysokie temperatury – czas dla krów i hodowców. Jednym z pierwszych skutków wysokich temperatur jest zredukowanie pobrania paszy, co oznacza, że krowy pobierają mniej białka, energii, witamin i minerałów. Z tego powodu największym wyzwaniem dla hodowców w tym okresie powinno być zwiększenie pobrania paszy przez zwierzęta.
 • Żwacz lubi włókno

  • ?
  Właściwa struktura dawki pokarmowej zapewnia dużą produkcję śliny. Ta z kolei gwarantuje stabilizację fermentacji w żwaczu, właściwe jego pH i dużą syntezę białka mikrobiologicznego.
 • Daj szansę na apetyt

  • ?
  Nadmierne otłuszczenie krów mlecznych nadal stanowi duży problem w stadach. Najczęstszą przyczyną nadmiernej kondycji jest zwykle druga laktacja, podczas której krowy żywione są zbyt obfitą dawką pokarmową w stosunku do ilości produkowanego mleka.
 • Nie za dużo, nie za dobrze

  • ?
  Na przygotowanie optymalnej kondycji krów należy zwrócić uwagę już w ostatnich 100 dniach laktacji. Krowa powinna rozpoczynać zasuszenie w kondycji ocenianej na 3,5–3,75 punktów (w 5-punktowej skali BCS). U pierwiastek, w celu uniknięcia trudności przy wycieleniu zaleca się kondycję 3,0–3,25.
 • Alternatywa dla kiszonki

  • ?
  Tydzień temu pisaliśmy o określaniu dojrzałości kiszonkarskiej kukurydzy i zasadom jej zbioru na kiszonkę z całych rośli. Kiszonka z kukurydzy jest najmniej kłopotliwą paszą do sporządzenia, ale z kukurydzy można produkować inne, bardziej skoncentrowane pasze objętościowe.
 • Susz jako dodatek objętościowy

  • ?
  Siano, zielonki oraz susze należą do pasz objętościowych. Można je podawać zwierzętom starszym, zwłaszcza lochom prośnym, gdyż zawierają duże ilości włókna surowego. W przypadku młodszych świń należy stosować je z rozwagą i tylko te z roślin najlepszej jakości.