• Jaka powinna być zawartość suchej masy w paszy?

  • ?
  Największą przeszkodą do osiągnięcia wysokiej wydajności krów w szczycie laktacji, przy założeniu, że dawka pokarmowa jest prawidłowo ułożona, jest niskie pobranie suchej masy pasz.
 • Żywienie krów mlecznych po wycieleniu

  • ?
  Po wycieleniu najczęściej mamy kłopot z ujemnym bilansem energii, który nakłada się na szczyt laktacji i jednocześnie na okres, w którym kryjemy krowy, stąd też pojawiają się liczne problemy związane ze skutecznym pokryciem, trudnymi porodami, infekcjami macicy, zatrzymaniem łożyska czy chorobami metabolicznymi.
 • Upał odbiera krowom apetyt

  • ?
  Przed nami lato. Trudny – z uwagi na wysokie temperatury – czas dla krów i hodowców. Jednym z pierwszych skutków wysokich temperatur jest zredukowanie pobrania paszy, co oznacza, że krowy pobierają mniej białka, energii, witamin i minerałów. Z tego powodu największym wyzwaniem dla hodowców w tym okresie powinno być zwiększenie pobrania paszy przez zwierzęta.
 • Żywienie krów w laktacji: pasze treściwe

  • ?
  W dążeniu do optymalnego zaopatrzenia energetycznego krów po wycieleniu, większość hodowców popełnia błąd sądząc, że można wyrównać niedobory energetyczne paszą treściwą. Pasze te są wprawdzie wysokoenergetyczne, ale jednocześnie ubogie we włókno.
 • Daj szansę na apetyt

  • ?
  Nadmierne otłuszczenie krów mlecznych nadal stanowi duży problem w stadach. Najczęstszą przyczyną nadmiernej kondycji jest zwykle druga laktacja, podczas której krowy żywione są zbyt obfitą dawką pokarmową w stosunku do ilości produkowanego mleka.
 • Nie za dużo, nie za dobrze

  • ?
  Na przygotowanie optymalnej kondycji krów należy zwrócić uwagę już w ostatnich 100 dniach laktacji. Krowa powinna rozpoczynać zasuszenie w kondycji ocenianej na 3,5–3,75 punktów (w 5-punktowej skali BCS). U pierwiastek, w celu uniknięcia trudności przy wycieleniu zaleca się kondycję 3,0–3,25.