• Ścieżki w ziemniakach – praktyka, która się opłaca

  • ?
  W swoim 475-hektarowym gospodarstwie rolnym Flewo-Pol, położonym w Książęcych Żuławach, ścieżki technologiczne stosuje już od prawie 8 lat. Bernardus Van de Westeringh, właściciel gospodarstwa pilotażowego Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP opowiada, dlaczego zdecydował się na ścieżki przejazdowe w uprawie ziemniaków.
 • Bardziej precyzyjny oprysk z magnetyzerami

  • ?
  Badania pokazują, że potencjał nawozów i środków ochrony roślin użytych do zabiegu oprysku jest obecnie w dużym stopniu marnotrawiony. Średnio aż 70% strumienia cieczy roboczej ulega znoszeniu i nie trafia na nasze uprawy!
 • Jak obniżyć o połowę koszty głęboszowania?

  • ?
  Zagęszczenie gleby uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin, w efekcie czego spada wielkość plonów i jakość produktu. A to może oznaczać uszczuplenie w przychodach gospodarstwa.
 • Jak chronić uprawy by produkować zdrowszą żywność i dbać o środowisko naturalne?

  • ?
  Jak w praktyce połączyć niechemiczne formy prewencji z racjonalnym stosowaniem środków ochrony roślin, by produkować zdrowszą żywność i skuteczniej chronić środowisko naturalne?
 • Jak walczyć z zagęszczeniem gleby?

  • ?
  33 miliony hektarów ziemi! Tyle gleb uprawnych, według statystyk z 1991 roku, zostało zdegradowanych w Europie wskutek zagęszczenia! Jak jest dzisiaj? Obecnie największą skalę tego zjawiska obserwuje się głównie w centralnej i wschodniej części kontynentu, gdzie w 85% nadal dominuje metoda uprawy konwencjonalnej.
 • Jak poprawić pH i żyzność gleby?

  • ?
  Ponad 50% gruntów uprawnych w Polsce to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne i od wielu lat jest to tendencja stała. Ich niskie pH nie sprzyja utrzymaniu materii organicznej, która odpowiada m.in. za cechy fizykochemiczne gleby, jej aktywność biologiczną i stabilną strukturę, odporną na zagęszczenie oraz erozję.
 • Nie dać się skutkom suszy

  • ?
  Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników dostępności wody w przeliczeniu na mieszkańca i od wielu lat utrzymujący się ujemny bilans wodny. To efekt anomalii pogodowych niosących ze sobą długie okresy suszy naprzemiennie z intensywnymi opadami prowadzącymi do powodzi i podtopień. Prognozy przewidują rozwój tych ekstremalnych zjawisk w kolejnych latach, co dla rolnictwa brzmi prawie jak wyrok. Są jednak rozwiązania, które pomagają ograniczyć negatywne skutki deficytu wody.