• Jak ustala się dochód z gospodarstwa rolnego?

  • ?
  Oboje z żoną staramy się o renty z KRUS. Ze względu na zły stan zdrowia i brak sił do pracy oddaliśmy w zeszłym roku gospodarstwo w nieodpłatną dzierżawę, żeby ziemia nie leżała odłogiem. Dzierżawca opłaca podatek. Żyjemy z niewielkich oszczędności. Żona ma znaczny stopień niepełnosprawności. Starałem się o przyznanie zasiłku opiekuńczego na nią, ale gmina odmówiła, bo z powodu posiadania ziemi przekraczamy kryterium dochodowe. Czy to zgodne z prawem, gdy ziemia jest oddana w dzierżawę i nie uzyskujemy z niej żadnego dochodu? Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję gminy w mocy. Czy warto odwołać do sądu administracyjnego?
 • W jaki sposób obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

  • ?
  Dostaję rentę rolniczą, z której komornik potrąca mi zaległe alimenty. Mieszkam sam. Na rękę dostaję niecałe 500 zł. Zwróciłem się do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie zasiłku, ponieważ brakuje mi pieniędzy na leki. Dostałem decyzję odmowną. Ośrodek doliczył mi bowiem do dochodu działkę rolną o powierzchni 1,30 ha. Nie użytkuję tej działki, bo wydzierżawiłem ją sąsiadowi. Nie uzyskuję z niej żadnego dochodu. Dzierżawca nie płaci mi czynszu, dostarcza mi tylko ziemniaki i mleko. Czy ośrodek postąpił prawidłowo?
 • KRUS może zmienić wysokość przyznanej renty lub emerytury

  • ?
  18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia ona wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. Ustawa wprowadza katalog sytuacji, w których możliwe jest wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub ich wysokość. Ponadto, wprowadza ramy czasowe ograniczające możliwość zmiany decyzji.