• Więcej mięsa – trudniejszy poród

  • ?
  Wybitną przydatnością do krzyżowania towarowego z krowami mlecznymi, ale i tymi innych ras mięsnych, charakteryzuje się rasa belgijska błękitno-biała (bbb). Jednak należy pamiętać, że można z nią kojarzyć tylko sztuki o dużym kalibrze, ze względu na wysoką masę urodzeniową cieląt, co prowadzi do częstszego występowania ciężkich porodów.
 • Trojaczki – szczęście czy kłopot?

  • ?
  W gospodarstwie Katarzyny i Krzysztofa Gaczkowskich z Rzeczycy, w powiecie tomaszowskim na świat przyszły trojaczki. Takiego prezentu, od jedynej utrzymywanej obecnie krowy rolnicy się nie spodziewali.
 • Rozród krów: gdy łożysko nie odchodzi

  • ?
  Przyczyn niewydalenia łożyska po porodzie jest wiele i zazwyczaj są one ze sobą powiązane. Zalicza się do nich m.in. niedojrzałość łożyska i błon płodowych, problemy porodowe (skręt macicy i ciężki poród), nieprawidłowy poziom hormonów estrogenowych w okresie okołoporodowym, niedobór witamin A i E, wapnia oraz innych makro- i mikroelementów.
 • Rozród krów: kiedy zamierają zarodki?

  • ?
  Poronienie może nastąpić w każdym etapie ciąży i być następstwem wielu czynników. Podczas pierwszych 42–45 dni ciąży (okres zarodkowy), tj. od zapłodnienia do zakończenia różnicowania się tkanek, ma miejsce tzw. zamieralność zarodków, która odpowiada za 85–95% poronień u bydła.
 • Co utrudnia poród u krowy?

  • ?
  Poród u krowy rozpoczyna się w momencie pojawienia się skurczów, parcia i widocznego pęcherza płodowego. Od tego momentu poród u wieloródki może trwać tylko 0,5 godziny, ale także i 3 godziny, a u rodzących po raz pierwszy, nawet ponad 5–6 godzin.
 • Problemy z rozrodem? Możesz im zapobiec

  • ?
  Rozród to dziś najważniejszy w mlecznych stadach czynnik determinujący wielkość brakowania krów. Aż 40% krów brakowane jest właśnie z powodu zaburzeń w rozrodzie. Czy hodowca może obniżyć ten wskaźnik? Jak najbardziej. Wystarczy, że uwzględni fakt, że z punktu widzenia rozrodu krowy, najważniejsze są 4 tygodnie przed i 9 tygodni po porodzie. W tym bowiem czasie wszystko, co dzieje się z naszymi krowami, wpływa na wielkość laktacji.
 • Niewidoczne i szkodzące

  • ?
  Powstawanie torbieli na jajnikach krów, to konsekwencja braku owulacji, kiedy to na jajnikach wykształcają się pęcherzykowate twory o wielkości ponad 2–2,5 cm. Utrzymują się przez co najmniej 8–10 dni, przy jednoczesnym braku ciałka żółtego. W takiej sytuacji behawioryzm krowy jest zaburzony i krowy z cystami jajnikowymi zazwyczaj nie wykazują objawów rui.