• Hiszpanie mają najwięcej świń w Unii

  • ?
  Hiszpanie wyprzedzają zdecydowanie Niemców pod względem pogłowia trzody chlewnej, wskazują najnowsze dane publikowane za Eurostatem przez Agra Europe. Hiszpania już w ubiegłym roku prześcignęła Niemców, ale dystans jaki dzielił te dwa kraje był nieduży.
 • Spadek na unijnym rynku wieprzowiny

  • ?
  Unijny rynek wieprzowiny wchodzi w spadkową fazę cyklu. Wynika to z wyraźnego osłabienia globalnego popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach, przy postępującej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w UE.
 • Żywiec ma potanieć

  • ?
  Według IERiGŻ, w stosunku do 2016 r. poziom cen trzody chlewnej powoli się obniży. Jednym z powodów to aprecjacja złotego, innym – nasilający się wzrost produkcji trzody w wielu krajach UE przy spadku eksportu o 9%.
 • Chiny kupują mniej mięsa i podrobów wieprzowych z UE

  • ?
  Zbyt na rynkach azjatyckich generuje rozwój produkcji trzody chlewnej nie tylko w Unii, ale także w USA, w Kanadzie i w Brazylii. Największy odbiorca, czyli Chiny, ogranicza jednak zakupy, co powoduje, iż wśród eksporterów rośnie konkurencja. Wbrew pozorom, to w jaki sposób unijni dostawcy radzą sobie na rynkach azjatyckich, ma i będzie miało wpływ na ceny zbytu tuczników również w Polsce.
 • Duńczycy zwiększają stado hodowlane świń, mniej prosiąt z Holandii jedzie do Polski

  • ?
  O 1,3% w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło pogłowie świń w Danii. To odwrót trendu spadkowego, w którym tamtejsi farmerzy byli w ciągu ubiegłego roku. Tym samym Duńczycy utrzymują obecnie tyle świń, ile mieli na koniec lipca 2014 r., czyli 12,47 mln sztuk, tak wynika z danych publikowanych przez Agra Europe. Na uwagę zasługuje wzrost liczebności prosiąt do 20 kg (o 3,4% do 2,5 mln sztuk) oraz między 20 a 50 kg (o 2% do 5,8 mln sztuk). O 1,4% do 777 tys. sztuk Duńczycy zwiększyli także liczbę krytych loch hodowlanych, w tym o 2,2% do 216 tys. sztuk loszek. O 10% do 11 tys. sztuk przybyło także knurów hodowlanych. Jedyny spadek dotyczy tuczników powyżej 50 kg.
 • Nadzwyczajne wsparcie w strefach ASF

  • ?
  Rozporządzenie Komisji Europejskiej przyznaje Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji wprowadzonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.