• Nowy sposób na ochronę jęczmienia i pszenżyta

    • ?
    Sumi Agro Poland uzyskała zgodę na rozszerzenie rejestracji Kendo 50 EW, fungicydu do zwalczania mączniaka prawdziwego. Dotychczas środek miał rejestrację umożliwiającą jego stosowanie w pszenicy jarej i ozimej, jęczmieniu jarym oraz w uprawach sadowniczych. Od teraz można go stosować w jęczmieniu ozimym oraz pszenżycie ozimym.
  • Żyto o tonę lepsze od pszenżyta

    • ?
    Janusz Kaźmierczak z Mikuszewa (woj. wielkopolskie) uprawia tylko zboża i groch. Cała produkcja roślinna wykorzystywana jest na cele paszowe dla produkowanych w cyklu otwartym 3 tys. tucznikom rocznie. Najważniejszą rośliną jest żyto hybrydowe. Dlaczego żyto i dlaczego hybrydowe? Są trzy główne tego powody.