• Rzepak – kiedy uzasadniony wariant przedwschodowy ochrony

  • ?
  Dużo chwastów występuje przez cały okres wegetacji rzepaku i mają podobne do niego wymagania glebowe, wilgotnościowe i pokarmowych. To m.in.: gwiazdnica, przytulia, rumian, perz, samosiewy zbóż ozimych, fiołek polny, maruna, ostrożeń, tobołki i tasznik. Inne chwasty najliczniej i najczęściej występują jesienią (komosa biała, samosiewy zbóż jarych, jasnoty) albo kiełkują już jesienią, ale występują przede wszystkim wiosną (rumianek pospolity, chaber bławatek i rdest kolankowy).
 • Czas wykorzystać gnojowicę

  • ?
  Gnojowica to jeden z trzech podstawowych nawozów naturalnych powstających w gospodarstwach zajmujących się produkcją bydła i trzody chlewnej. Zdecydowanie lepszy jest od niej obornik. Gnojowica to jednak doskonały nawóz, pod warunkiem, że jest umiejętnie wykorzystany.
 • Odmiany rzepaku na mroźne zimy

  • ?
  W naszych warunkach klimatycznych niezwykle istotna jest mrozoodporność i zimotrwałość odmian. Tragiczna w skutkach była zima w 2011/2012 i 2015/2016, przy czym spore straty w rzepaku notowano też w sezonie 2010/2011. Przez trzy lata z rzędu (w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015) wymarznięć rzepaku praktycznie nie było. To niestety uśpiło trochę czujność rolników i po zimie w 2016 r. wiele odmian rzepaku wymarzło.
 • Wybieramy wapno nawozowe

  • ?
  Dziś kolejna porcja informacji o wapnowaniu, a konkretnie o zasadach wyboru nawozów wapniowych do regulacji odczynu pH gleby. Na rynku popularnymi formami nawozów wapniowych o najwyższej reaktywności są te z formą tlenkową. Nadają się najlepiej na ciężkie gleby. Forma węglanowa działa wolniej i dłużej, co w pewnym stopniu chroni wapno przed jego szybkim wypłukiwaniem na lekkich glebach. Dostarczone glebie wapno reguluje odczyn i korzystnie zmienia właściwości fizykochemiczne.
 • Jak zagospodarować zielonki z poplonów

  • ?
  Gospodarstwa bezinwentarzowe wykorzystują rośliny poplonowe na zielony nawóz lub mulcz. Gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą bydła mlecznego i opasowego przeznaczają je na paszę. W tym drugim przypadku istotne są informacje na temat wartości roślin poplonowych i to, jaki plon możemy uzyskać z poplonów? O czym trzeba wiedzieć przy skarmianiu zielonek poplonowych i jakich zasad przestrzegać, aby przypadkiem nie zaszkodzić wydajności krów?
 • Odmiany jęczmienia na mroźne zimy

  • ?
  Niedawno prezentowaliśmy w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” ranking mrozoodporności odmian rzepaku ozimego zweryfikowaną po sezonie 2011/2012 i sezonie 2015/2016. Dziś podobne zestawienie dla jęczmienia ozimego.
 • Kłos zdrowy do końca

  • ?
  Przy produkcji zbóż jakościowych ziarno musi spełniać odpowiednie parametry, ale przede wszystkim musi być zdrowe. Chorobą, która może zniweczyć poniesione wcześniej nakłady na zabiegi ochrony i nawożenia zbóż jest fuzarioza kłosów. Może, ale pamiętajmy, że zabieg ochronny wykonujemy tylko wtedy, kiedy jest uzasadniony i konieczny.
 • Chrońmy glebę przed zagęszczeniem

  • ?
  – Grunt to dobry korzeń – mówił dr inż. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas konferencji zorganizowanej przez grupę Osadkowski-Cebulski w Legnicy. – Jak roślina korzenia nie ma, to nie wykorzysta tego co znajduje się w glebie. Z drugiej strony, jeżeli korzeń jest zdrowy, ale się w glebie nie może rozwijać, to też nic z tego nie będzie. A niestety, ta druga sytuacja ma miejsce najczęściej.
 • Odmiany dla lokalnych warunków

  • ?
  Rzepak jest rośliną strategiczną, a ze względu na coraz trudniejsze warunki uprawy, coraz większe znaczenie odgrywa postęp hodowlany. Przyczynia się do tego także zakaz stosowania zapraw nasiennych z neonikotynoidami. Hodowcy bardziej skupiają się przez to na wzmacnianiu cech odporności, dzięki którym odmiany rzepaku gwarantować mogą wysokie plony.
 • Jak wybierać odmiany buraka

  • ?
  Uprawa buraka cukrowego jest bardzo pracochłonna, ale w okresie regulowanego rynku cukru była opłacalna. To się zmieniło, ale z wielu napływających informacji wynika, że po uwolnieniu kwot areał uprawy tej rośliny w Polsce znacznie się zwiększy. Niewykluczone, że umowy kontraktacyjne podpiszą plantatorzy, którzy buraki uprawiali ostatnio wiele lat temu albo wcale.