• Jak odnowić zdegradowane użytki zielone?

  • ?
  Przy zakładaniu użytku zielonego wiosną od nowa warto wykorzystać jesień do zniszczenia resztek darni i chwastów, wyrównania stanowiska, wyregulowania pH gleby czy zastosowania fosforu i części potasu. Jeżeli użytek jest zdegradowany z powodu dużego udziału chwastów, warto jednak rozważyć znacznie tańszą metodę renowacji i szybkiej poprawy wartości użytków zielonych, jaką jest bezpośredni podsiew w darń.
 • Czas zadbać o wiosenny odrost traw

  • ?
  O znaczeniu wykonania niektórych zabiegów pielęgnacyjnych na użytkach zielonych przypominaliśmy kilka tygodni temu. Takie czynniki jak termin i wysokość ostatniego koszenia, wykaszanie niedojadów, czy przegląd urządzeń melioracyjnych, ma duże znaczenie dla przezimowania gatunków roślin w poroście i ich produktywności w przyszłym roku.
 • Jesienna pielęgnacja łąk i pastwisk

  • ?
  Wielu rolników nie przywiązuje do tego należytej wagi i wypasa pastwiska do ostatnich dni, praktycznie do zimy. Wypas powinien być zakończony na ok. 30 dni przed przymrozkami i mrozem, aby ruń mogła odrosnąć na ok. 10–12 cm i zregenerować swoje siły na przetrwanie zimy. Podobnie jest z koszeniem. Ten ostatni pokos trzeba kosić wyżej i najpóźniej na miesiąc przed końcem jesiennej wegetacji.
 • Drutowce i pędraki zjadają łąkę

  • ?
  Jeden z naszych Czytelników już późną jesienią dzwonił do naszej redakcji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu na użytkach zielonych. Ten problem to drutowce i pędraki, które w wyjątkowym nasileniu niszczyły ruń w końcówce minionego sezonu. Wierzymy, że rolnik trafnie zdiagnozował problem i w tej sprawie zadzwonił ponownie, bo wiosna rusza i musi podjąć jakąś decyzję.
 • Już czas pomyśleć o siewie traw

  • ?
  Stan użytków zielonych oraz jakość uzyskiwanych z nich pasz wpływają̨ na wydajność, kondycję oraz zdrowie zwierząt. Wszyscy hodowcy wiedzą, że dobrze użytkowane łąki i pastwiska dostarczają pełnowartościowej paszy, bogatej w składniki pokarmowe pokrywające zapotrzebowanie bydła mlecznego.
 • Jak skomponować trwałą ruń

  • ?
  W praktyce rolniczej w mieszankach traw i roślin motylkowych do obsiewu lub podsiewu użytków zielonych wykorzystuje się ok. 15 najwartościowszych gatunków traw i 6 gatunków motylkowatych. Gatunki różnią się między sobą pokrojem, sposobem oraz dynamiką wzrostu i rozwoju, a przede wszystkimi zróżnicowanymi wymaganiami glebowo-wodnymi.
 • Przygotować ruń do podsiewu

  • ?
  Zeszłoroczna susza i niedobór opadów w tym roku znacznie zdegradowały wiele użytków zielonych. Wskazany będzie ich wiosenny podsiew, a w szczególnych sytuacjach pełny odsiew. Przy zakładaniu użytku zielonego wiosną od nowa warto wykorzystać jesień do zniszczenia resztek darni i chwastów, wyrównania stanowiska, wyregulowania pH gleby czy zastosowania fosforu i części potasu.
 • Pielęgnacja traw

  • ?
  Użytki zielone podobnie jak zboża ozime i rzepak ozimy są narażone na wymarzanie. Zimotrwałość i mrozoodporność gatunków traw i motylkowych w poroście jest bardzo ważna, lecz w przypadku użytków zielonych o ich dobrym przezimowaniu, a potem o szybkim odroście wiosną decydują jesienne zabiegi pielęgnacyjne.