• Jak zarządzać odpornością chwastów?

  • ?
  Nieprzemienne stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania prowadzi do powstawania odporności chwastów. Problem pogłębia się, jeśli stosujemy uproszczoną uprawę i płodozmian.  Przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków jest jednym z obowiązków każdego rolnika, wynikającym z zasad integrowanej ochrony roślin.
 • Mechanicznie zwalczanie chwastów ziemniaka

  • ?
  Duże zagrożenie chwastów dla upraw ziemniaka wynika z powolnego tempa rozwoju rośliny w początkowym okresie. Okres od posadzenia do wschodów, a potem do zwarcia rzędów jest wyjątkowo długi (45–60 dni), w którym brak jest konkurencji ze strony rośliny uprawnej. Stwarza to doskonałe warunki do rozwoju chwastów i pogorszenia właściwości fizycznych gleby.
 • Jęczmień kontra lisi ogon

  • ?
  Najsłabszą zdolnością samoobrony przed zachwaszczeniem jesiennym, zwłaszcza w przypadku wczesnych siewów, ma pszenica ozima. Mało konkurencyjne jest również pszenżyto ozime. Najlepszą zdolność samoregulacji posiada żyto ozime, ale to jęczmień z uwagi na silne krzewienie zwykle zachwaszczany jest w najmniejszym stopniu.