• Zasuszenie w optymalnej kondycji

    • ?
    Potwierdzone jest, że kondycja ciała krów w okresie zasuszenia ma duży wpływ na ich wydajność i zdrowotność. Zwierzęta o kondycji ciała na poziomie 3,00 punktów (według 5-punktowej skali BCS)  charakteryzują się lepszym apetytem i wyższą wydajnością.
  • Zasuszenie – tu wszystko musi być najlepsze

    • ?
    Im większa wydajność krów, tym intensywniejsze musi być ich żywienie w okresie zasuszenia. Zasadę tę – jakże przekorną w stosunku do powszechnie jeszcze praktykowanej  – po  długotrwałych doświadczeniach z powodzeniem  stosuje się na fermie Sano Agrar Institut w Lubiniu, o której  niejednokrotnie pisaliśmy już na naszych łamach.