• Zamiast oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową

  • ?
  Malejące bezrobocie sprawia, że coraz trudniej pozyskać pracowników do prac w gospodarstwie, tym samym coraz bardziej popularne jest zatrudnianie, zwłaszcza do prac sezonowych, cudzoziemców. Najliczniejszą grupę chętnych do pracy w Polsce stanowią Ukraińcy, na drugim miejscu są Białorusini. Od stycznia przyszłego roku zmienią się przepisy, na podstawie których będzie można pozyskać cudzoziemca do prac m.in. w rolnictwie.
 • KRIR: nowe prawo o pracownikach sezonowych niekorzystne dla rolników

  • ?
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje pakiet rozporządzeń do ustawy o promocji zatrudnienia. Wśród nich jest także projekt rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, niektóre zapisy proponowanego prawa są niekorzystne dla rolników.
 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych od 2018 roku

  • ?
  Niedawno rząd przyjął projekt ustawy dotyczący nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, także do prac sezonowych w rolnictwie. A jest to niezwykle ważny temat dla rolników, ponieważ nawet 0,5 miliona osób potrzebnych jest do prac sezonowych w rolnictwie. Takie wyliczenia ostatnio podał Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.