• Zamiast oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową

    • ?
    Malejące bezrobocie sprawia, że coraz trudniej pozyskać pracowników do prac w gospodarstwie, tym samym coraz bardziej popularne jest zatrudnianie, zwłaszcza do prac sezonowych, cudzoziemców. Najliczniejszą grupę chętnych do pracy w Polsce stanowią Ukraińcy, na drugim miejscu są Białorusini. Od stycznia przyszłego roku zmienią się przepisy, na podstawie których będzie można pozyskać cudzoziemca do prac m.in. w rolnictwie.
  • Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych od 2018 roku

    • ?
    Niedawno rząd przyjął projekt ustawy dotyczący nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, także do prac sezonowych w rolnictwie. A jest to niezwykle ważny temat dla rolników, ponieważ nawet 0,5 miliona osób potrzebnych jest do prac sezonowych w rolnictwie. Takie wyliczenia ostatnio podał Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.