• Danina w przypadku nabycia gospodarstwa

    • ?
    O nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. dotyczących zwolnienia z uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych wspominaliśmy już w „Tygodniku”. W związku z pojawiającymi się nowymi problemami zgłaszanymi przez rolników, rozwijamy zagadnienie.