• Bydło mięsne: jak uzupełnić żywienie pastwiskowe?

  • ?
  Powoli sezon pastwiskowy zbliża się do końca. Chociaż w wielu gospodarstwach mięsne stada pozostaną „pod chmurką” tak długo, jak to będzie możliwe, to musimy pamiętać, że przy niskiej jakości pastwisk i ograniczonym pobraniu zielonki, pod koniec sezonu żywienia letniego konieczne jest dodatkowe dokarmianie krów i cieląt.
 • Żywienie krów mamek po wycieleniu

  • ?
  Ważną rolę w rozrodzie krów-mamek odgrywa kondycja zwierząt przy wycieleniu, gdyż ma ona wpływ na termin wystąpienia pierwszej po porodzie rui. Jeżeli po wycieleniu krowa traci na wadze więcej, niż to wynika z masy ciała cielęcia, wód płodowych i łożyska, wtedy w stadzie zmniejsza się ilość krów zacielonych.
 • Niedobór sodu u bydła opasowego

  • ?
  Od kilku lat zajmuję się chowem bydła opasowego, którego podstawą żywienia w okresie letnim jest pastwisko. W tym roku zaobserwowałem niepokojące zjawisko, jakim jest notoryczne lizanie drzew, gleby i innych zwierząt w pasącym się stadzie, co niejednokrotnie prowadzi do agresji. Jaka może być przyczyna tych nietypowych zachowań? –pyta nas Czytelnik z województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Skład tuszy a żywienie

  • ?
  W teorii istnieją 3 systemy opasu bydła mięsnego: intensyny, półintensywny i ekstensywny, a ich dobór zależy od bazy paszowej danego gospodarstwa, areału upraw i dostępności pastwisk. Niemniej bilansując dawki pokarmowe dla młodego bydła opasowego bierze się pod uwagę energetyczno-białkowe zapotrzebowanie zwierząt, zależnie od masy ciała i zakładanych dziennych przyrostów.