• Wady i zalety kiszonki ze słonecznika

  • ?
  Od lat największym problemem, z jakim w uprawie kukurydzy borykają się hodowcy bydła są niszczące plantacje dziki. Na najbardziej zagrożonych zniszczeniem polach, rolnicy albo całkowicie rezygnują z uprawy tej energetycznej rośliny, albo próbują zastąpić ją inną. W związku z tym często pojawiają się pytania o wartość pokarmową i wykorzystanie w żywieniu bydła kiszonki ze słonecznika.
 • Maślan sodu - po co go podawać krowom?

  • ?
  W początkowym okresie laktacji każdemu hodowcy zależy na tym, aby krowa jadła.  A krowa je wtedy, kiedy błona śluzowa żwacza jest przygotowana do wchłaniania dużej ilości składników pokarmowych.
 • Ketoza: następstwa groźniejsze od choroby

  • ?
  Ketoza jest chorobą, która pojawia się przede wszystkim w dwóch pierwszych miesiącach laktacji, pomiędzy 5. a 60. dniem, co nie oznacza, że nie może pojawić się w innym okresie fizjologicznym krowy. Występuje najczęściej w stadach dobrych, u zwierząt starszych i często dotyczy najlepszych krów w stadzie.
 • Jaka powinna być zawartość suchej masy w paszy?

  • ?
  Największą przeszkodą do osiągnięcia wysokiej wydajności krów w szczycie laktacji, przy założeniu, że dawka pokarmowa jest prawidłowo ułożona, jest niskie pobranie suchej masy pasz.
 • Rozród krów: kiedy zamierają zarodki?

  • ?
  Poronienie może nastąpić w każdym etapie ciąży i być następstwem wielu czynników. Podczas pierwszych 42–45 dni ciąży (okres zarodkowy), tj. od zapłodnienia do zakończenia różnicowania się tkanek, ma miejsce tzw. zamieralność zarodków, która odpowiada za 85–95% poronień u bydła.
 • Problemy z rozrodem? Możesz im zapobiec

  • ?
  Rozród to dziś najważniejszy w mlecznych stadach czynnik determinujący wielkość brakowania krów. Aż 40% krów brakowane jest właśnie z powodu zaburzeń w rozrodzie. Czy hodowca może obniżyć ten wskaźnik? Jak najbardziej. Wystarczy, że uwzględni fakt, że z punktu widzenia rozrodu krowy, najważniejsze są 4 tygodnie przed i 9 tygodni po porodzie. W tym bowiem czasie wszystko, co dzieje się z naszymi krowami, wpływa na wielkość laktacji.
 • Zaburzenia mineralne - poważny problem wysokoprodukcyjnych krów

  • ?
  Zaburzenia mineralne to obecnie jeden z największych problemów zdrowotnych w wysokoprodukcyjnych stadach, który pojawia się w okresie okołoporodowym i szczycie laktacji.
 • Jak wypełniony jest żwacz?

  • ?
  Odpowiedź na to pytanie pozwala kontrolować pobieranie paszy przez krowę oraz szybkość, z jaką porusza się żwacz. Jest to tak zwany sprawdzian żwacza, czyli nic innego jak dokładna obserwacja dołu głodowego.
 • Żywienie krów mlecznych po wycieleniu

  • ?
  Po wycieleniu najczęściej mamy kłopot z ujemnym bilansem energii, który nakłada się na szczyt laktacji i jednocześnie na okres, w którym kryjemy krowy, stąd też pojawiają się liczne problemy związane ze skutecznym pokryciem, trudnymi porodami, infekcjami macicy, zatrzymaniem łożyska czy chorobami metabolicznymi.
 • Jak zwiększyć pobranie suchej masy?

  • ?
  Największą przeszkodą do osiągnięcia wysokiej wydajnością krów w szczycie laktacji – przy założeniu, że dawka pokarmowa jest prawidłowo ułożona – jest niskie pobranie suchej masy pasz. Krowy właściwie startujące w laktację w czasie pierwszych kilku tygodni podwajają pobranie suchej masy z ok. 10–12 kg tuż przed porodem, do 24–26 kg w 6–7 tygodniu laktacji.