r e k l a m a

Partner serwisu

Nowy agregat uprawowo-siewny od Amazone – Cataya

Maszyny Rolnicze
Data publikacji 12.03.2017r.

Nawet 1270 litrów pojemności zbiornik na ziarno oraz możliwość podłączenia brony wirnikowej lub kultywatora. Takie są główne cechy nowy agregata uprawowo-siewnego o nazwie Cataya zaprezentowanego ostatnio przez firmę Amazone

Agregat składa się z nabudowanego siewnika Cataya 3000 Super, który można dłączyć z broną wirnikową KE 3001 lub z kultywatorem wirnikowym KG lub KX 3001. Obie części maszyny są na tyle spasowane, że – jak podkreśla producent – agregat wygląda jak odlany z jednego kawałka stali. Amazone zamontował w nim wąski ale pojemny zbiornik ziarna.  Podstawową pojemność 830 l można powiększyć nadstawkami  do 1270 l. Taka pojemność zbiornika pozwala skrócić czas napełniania i tym samym zwiększa wydajność agregatu. Co więcej, otwór zbiornika ma wymiary 2,60 x 0,75 m, co daje napełniania zbiornika ziarnem za pomocą szufli ładowacza czołowego lub z big-bagów.

r e k l a m aPrecyzyjny system dozowania materiału siewnego

Jedną z funkcjonalnych nowości zastosowanych w agregacie Cataya jest system dozowania Precis. Do systemu Precis należy regulacja zastawek z trzema pozycjami , szybkie przestawianie z siewu normalnego na siew nasion drobnych lub odwrotnie. Nowe są także zintegrowane lejki wylotowe, minimalizujące resztki  ilości ziarna pozostające w zbiorniku i znacznie ułatwiające czyszczenie zbiornika ziarna. 

W precyzyjnym dozowaniu materiału siewnego ma pomagać także elektryczny napęd dozownika ElectricDrive. Umożliwia on dozowanie różnych materiałów w zakresie od 0,4 do 550 kg/ha. Kolejnymi zaletami tego napędu są proste zmiany norm wysiewu, możliwość zmiennego siewu w oparciu o mapy aplikacji a także zmiany dozowania w narożnikach pola.

Obustronny napęd elektryczny pozwala z kabiny w ciągniku dowolnie włączać i wyłączać prawą oraz lewą połowę siewnika Cataya. W kombinacji z Section Control znacznie zmniejszają się wtedy nakładki na klinach pola i ukośnie przebiegających miejscach nawrotów.

 

Łatwa kalibracja siewnika

Kalibracja odbywa się na nowym centrum  SmartCenter, umieszczonym z lewej strony maszyny. Do wykonania kalibracji należy – dzięki elektrycznemu napędowi – nacisnąć tylko jeden przycisk. Dwie specjalne komory kalibracyjne wychwytujące materiał siewny można wyciągnąć z maszyny centralnie, po lewej stronie, poniżej SmartCenter. Tym samym nie trzeba podczas kalibracji niepotrzebnie chodzić wokół maszyny.

Pracę agregatu uprawowo-siewnego Cataya można nadzorować przez ISOBUS. Do wyboru mamy proponowany przez Amazone terminal Amatron 3, CCI lub Amapad lub można wykorzystać jakikolwiek inny terminal ISOBUS.

Dokładne odkładanie materiału siewnego

W agregacie Cataya Amazone zastoswał nowe redlice TwinTeC o podwójnych tarczach. Daje to możliwość wyboru rozstawu międzyrzędzi 12,5 albo 15 cm. Nacisk redlic do maksymalnie 60 kg zapewnia ich spokojny bieg i precyzyjne zachowanie stałej głębokości siewu. Poprzez zamocowanie redlic na zintegrowanej ramie, ich nacisk można zmieniać centralnie dla wszystkich redlic. Niezależnie od nacisku redlic można ustawiać głębokość siewu od 0 do 6 cm. Za utrzymywanie  odpowiedniej głębokości siewu odpowiadają rolki podporowe: Control 50 proponowane na gleby ciężkie oraz Control 65 na gleby lekkie . Z kolei do wyrównania gleby po siewie można wybrać zwykły  zagarniacz albo zagarniacz mocowany na każdej z redlic.

Jakie maszyny do uprawy gleby?

Amazone proponuje do uprawy gleby z Cataya nowe brony wirnikowe KE 3001 oraz nowe kultywatory wirnikowe KG 3001 i KX 3001. Producent zapewnia, że rolnik może łatwo i bez użycia narzędzi odłączać siewnik od maszyny uprawowej, co pozwala wykorzystać ją również do pracy solo.

Cataya ma także doskonale współpracować z wałami uprawowymi do zagęszczania gleby. Może to być zębaty metalowy wał PW 600, jak i wał pierścieniowy KW 580 i wał o profilu Matrix KWM 600. Amazone oferuje też wały o pierścieniach trapezowych TRW 500 i TRW 600. Dodatkowo agregat Cataya jest wyposażony w spulchniacze śladów kół ciągnika z wymiennymi czubkami odpowiednimi do różnych właściwości gleby.

Co ważne agregatem uprawowo-siewny Cataya  można sterować poprzez uniwersalne centrum obsługowe . Pozwala ono regulować w siewniku np. głębokość siewu, nacisk redlic, rytm pracy ścieżek technologicznych czy zagarniacz, włókę. 
Mechaniczny agregat uprawowo-siewny ze zbiornikiem ziarna do 1270 l
Agregat Cataya jest wyposażony m.in. w  system dozowania Precis, redlice o podwójnych tarczach TwinTeC oraz sterowanie ISOBUS
SmartCenter po lewej stronie maszyny znacznie ułatwia kalibrację
W agregacie Cataya potrzebne jest tylko jedno uniwersalne narzędzie służące do regulacji  różnych funkcji siewnika oraz maszyny uprawowej

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a