r e k l a m a

Partner serwisu

Polskie silosy w Tanzanii

Maszyny Rolnicze
Data publikacji 14.03.2017r.

Za 83 mln zł firma Unia Araj Realizacje wybuduje w Tanzanii trzy kompleksy silosów zbożowych i obiektów magazynowych. Inwestycja obejmuje również rewitalizację istniejących obiektów magazynowych.

Ta inwestycja to efekt podpisania umowy z National Food Reserve Agency z Tanzanii.

r e k l a m aWykonanie umowy zostanie w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez polski rząd na rzecz rządu Tanzanii na podstawie umowy z 28 września 2015 roku o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowa obejmuje wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowanie zaprojektowanych silosów, zapewnienie ich transportu do Tanzanii, montaż i uruchomienie.

Dodatkowo Unia Araj Realizacje ma zapewnić m.in. serwis gwarancyjny i przeprowadzić szkolenia dla personelu. Unia Araj Realizacje jest jednym z większych wykonawców złożonych baz suszarniczo-magazynowych.

P. Staniszewski

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a