Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

24 najnowsze odmiany kukurydzy

Uprawa Kukurydza
Data publikacji 23.11.2017r.

Od kilku sezonów kukurydzę uprawia się w Polsce na powierzchni ponad 1 mln ha, z czego ok. 600 tys. ha zajmuje uprawa na ziarno. Różna wczesność mieszańców pozwala od wielu lat dobierać takie, które uzyskują odpowiednią dojrzałość ziarnową na obszarze całego kraju. W Krajowym Rejestrze są wpisane 183 odmiany kukurydzy (w tym 34 wpisane do rejestru w 2017 r.).

Na wpis czeka długa kolejka bo aż 118 odmian zgłoszonych do urzędowych badań rejestrowych w roku 2016 i 2017. Poza odmianami z rejestru rolnicy mają do wyboru także setki mieszańców z katalogu unijnego. Część z nich firmy nasienne poddają badaniom rozpoznawczym realizowanym przez COBORU, aby potwierdzić ich przydatność do uprawy w Polsce.

r e k l a m aPlony co rok wyższe

Zanim przejdziemy do charakterystyki najnowszych odmian, którą prezentujemy na podstawie informacji COBORU, informacji hodowców odmian i publikacji CDR Oddział Poznań, warto podkreślić niesamowity postęp hodowlany kukurydzy. Można stwierdzić, że wzrost potencjału plonowania jest prawie liniowy, a to oznacza, że rejestrowane nowe odmiany średnio plonują wyżej od odmian o rok czy dwa starszych. Jak duży jest roczny wzrost plonowania? Z całą pewnością dla polskich warunków jest to obecnie ponad 100 kg ziarna/ha/rok, ale warto w tym zakresie przypomnieć dane historyczne dotyczące postępu hodowlanego i wynikający z niego wzrost potencjału plonotwórczego kukurydzy uprawianej w USA i w Europie.

W USA w okresie od ok. 1865 r. do ok. 1930 r., kiedy panowały odmiany populacyjne notowano średnie przyrosty plonów ziarna kukurydzy rzędu 1 kg/ha/rok. Cały ten okres wzrost plonowania wyniósł ok. 65 kg/ha, co tak naprawdę mieści się w granicach błędu statystycznego. Rewolucję w plonach dała hodowla mieszańcowa. Po zastąpieniu odmian populacyjnych mieszańcami czteroliniowymi (DC) w okresie od ok. 1930 r. do ok. 1960 r. notowano w USA średnie przyrosty plonów ziarna kukurydzy rzędu 63,1 kg/ha/rok. Kolejny postęp dały mieszańce pojedyncze (SC) – w USA w latach od ok. 1960 do 1990 r. przyrosty plonów ziarna sięgały 113,2 kg/ha/rok. Lata 90. ubiegłego wieku, to kolejny skok hodowlany, dynamiczny rozwój biotechnologii i mieszańce genetycznie modyfikowane kukurydzy. Za sprawą tych odmian od lat 90. ubiegłego wieku do mniej więcej 2004 r. w USA przyrosty plonów ziarna kukurydzy sięgały 207,2 kg/ha/rok. Takiego postępu w hodowli nie notuje się w żadnej innej roślinie.

Dane na temat rosnącego plonowania kukurydzy zbiera się od 1950 r. również we Francji. We Francji w okresie między rokiem 1951 a 2007 r. średni przyrost plonu ziarna kukurydzy sięgał 138,5 kg/ha/rok. Dynamika wzrostu była różna. W okresie od 1951 r. do 1978 r. wynosiła 136,5 kg/ha/rok; w okresie od 1978 r. do 1990 r. – 136 kg; w okresie od 1990 r. do 2007 r. – 117 kg/ha/rok.W hodowli mieszańców na ziarno zwraca się uwagę na wymłacalność kolb, łatwość dosuszania ziarna i strukturę kolby, czyli stosunek ziarna do rdzenia. Pożądany cienki rdzeń, który w większości cechuje kolby z ziarnem dent (na zdjęciu) . Bardzo ważnym kryterium oceny mieszańców do uprawy na ziarno jest ich odporność na wyleganie zarówno korzeniowe, jak i fuzaryjne, powodowane przez grzyby wywołujące zgnilizny łodyg. Mieszańce do uprawy na ziarno muszą wykazywać tolerancję na najważniejsze choroby. Cechą niepożądaną mieszańców ziarnowych jest skłonność do krzewienia sięA jakie są przewidywania wpływu postępu hodowlanego na plonowanie kukurydzy w Polsce? Dzięki analizie informacji zbieranych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, możemy przedstawić, jak rosną plony kukurydzy w Polsce. Przyrost plonów ziarna kukurydzy w 20-leciu od 1981 r. do 2000 r. wynosił w doświadczeniach COBORU 182 kg/ha/rok. Późniejsze wyliczenia obejmujące okres od 1995 r. do 2009 r. wykazały przyrost plonu na poziomie 128 kg/ha/rok. Z ciągłego postępu w hodowli kukurydzy wynika, że za 10 lat średnie plony ziarna z hektara powinny być w Polsce o ok. 1,3 t/ha wyższe od tych zbieranych dzisiaj.

Trzeba mieć świadomość, że przedstawione wyżej wzrosty plonowania kukurydzy są w dużej mierze zasługą hodowli, ale też efektem postępu w technologiach uprawy, nawożenia i ochrony. Niemniej wynika z tego, że nowe odmiany z małymi wyjątkami są plenniejsze od starszych i tym bardziej warto zapamiętać nazwy najnowszych mieszańców wpisanych do Krajowego Rejestru w 2017 r., których charakterystykę przedstawiamy poniżej.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 5 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a