r e k l a m a

Partner serwisu

3 nowo zarejestrowane odmiany ziemniaka

Uprawa Ziemniaki
Data publikacji 28.02.2018r.

25 stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka. Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru trzech odmian ziemniaka, a dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania następujących odmian ziemniaka:
  1. Gardena (d. ZAH 23515) – odmiana średnio wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego, ze względu na dużą odporność na zarazę ziemniaka odmiana przeznaczona do uprawy w warunkach bez lub z ograniczoną ochroną chemiczną na tę chorobę; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR,
  2. Irmina (d. ZAH 23415) – odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR,
  3. Ismena (d. ZAH 23215) – odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR.
M. K.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a