Burak cukrowy maxxymalnie chroniony

Burak cukrowy maxxymalnie chroniony

W technologii uprawy buraka cukrowego należy zapewnić roślinom jak najlepszą ochronę przed chwastami, których obecność należy kontrolować już praktycznie od momentu siewu. Gatunki chwastów, szczególnie o niewielkich wymaganiach termicznych, np. komosa biała, rdesty czy fiołek polny, pojawiają się na polu równocześnie z roślinami buraka, a często nawet przed nimi. W późniejszym okresie na polach pojawiają się ponadto tzw. gatunki ciepłolubne, np. szarłat szorstki czy chwastnica jednostronna. Odchwaszczanie gatunku uprawnego o tak słabej zdolności do konkurowania z chwastami jak burak cukrowy powinno praktycznie zacząć się możliwie najwcześniej, nie później niż w momencie pojawienia się pierwszych wschodów chwastów.

Termin siewu buraka cukrowego uzależniony jest od temperatury powietrza i wilgotności gleby. Przebieg warunków pogodowych ma bezpośredni wpływ na rozwój roślin buraka, i tak w warunkach zachodniej Wielkopolski, ochłodzenie pod koniec kwietnia 2016 roku wpłynęło na spowolnienie rozwoju roślin buraka, w niektórych lokalizacjach stwierdzono nawet niewielkie uszkodzenia młodych roślin. Wahania temperatur, lokalne przelotne opady, czy wietrzne dni uniemożliwiały zaś, jakże ważną w tej fazie rozwojowej buraka, walkę z chwastami, która była niezbędna z uwagi na masowe wschody chwastów.

 

Powszechnie praktykowane zwalczanie chwastów w buraku cukrowym ogranicza się do trzech zabiegów herbicydowych, w tym jednym doglebowym lub tylko nalistnych. Zwykle skuteczne wyeliminowanie chwastów ma miejsce po aplikacji takich substancji jak desmedifam, fenmedifam i etofumesat. Badania przeprowadzone, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wskazywały na jeszcze lepsze działanie tych substancji  w mieszaninie z innymi herbicydami wnoszącymi  pojedyncze substancje czynne takie jak lenacyl lub metamitoron . Dla rolnika najkorzystniejsze są rozwiązania najprostsze, w tym przypadku dostarczenie gotowej formulacji, zawierającej wszystkie wymienione substancje, które dostępne jest w postaci herbicydu Betanal MaxxPro 209 OD. Oferowany w formulacji OD herbicyd charakteryzuje się wysoką stabilnością umożliwiającą łatwe sporządzanie cieczy opryskowej, zapewnia większe bezpośrednie dotarcie środka na powierzchnię liści chwastów, co przekłada się na lepsze rozprowadzenie i pokrycie liścia, sprzyjające w dalszej kolejności wnikaniu i pobraniu substancji aktywnych przez rośliny chwastów. Wykorzystanie współdziałania substancji wchodzących w skład herbicydu pozwala na kontrolowanie szerokiego spektrum chwastów, w tym tak uciążliwych jak, np. rdesty, komosa biała czy szarłat szorstki.

            Niekiedy przebieg warunków pogodowych, czasami także zaniedbania ze strony samego rolnika, uniemożliwiają w pełni skuteczne kontrolowanie zachwaszczenia, co przekłada się na wystąpienie w buraku zachwaszczenia wtórnego. Wyrośnięte już chwasty silnie konkurując z roślinami buraka i mocno zacieniając rośliny uprawne ograniczają ich fotosyntezę, tym samym kumulację cukru, a przerastające glebę korzenie ograniczają rozwój korzeni buraka, co z kolei przekłada się zarówno na wielkość, jak i jakość plonu.

Najprostszym i z reguły bardzo skutecznym sposobem niedopuszczenia do zachwaszczenia wtórnego jest umieszczenie w mieszaninie zbiornikowej substancji aktywnych o działaniu doglebowym, między innymi zawartych w formulacji herbicydu Betanal MaxxPro 209 OD, etofumesatu i lenacylu oraz dodatkowo metamitronu.  Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę substancja ta częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne, tym bardziej w obecności wykazującego podobne działanie lenacylu. Zatem aplikacja herbicydu Betanal MaxxPro 209 OD zapewnia skuteczną kontrolę zachwaszczenia już w początkowym okresie rozwoju roślin buraka cukrowego, wydłużając czas pomiędzy kolejnymi zabiegami. Jeszcze lepsze kontrolę zachwaszczenia wtórnego osiągnąć można poprzez dodatek do cieczy opryskowej metamitronu. Zastosowanie takiej mieszaniny, przynajmniej w ostatnim zabiegu, jest gwarantem efektywnej kontroli chwastów, których rozwój jest bezpośrednio związany przede wszystkim z obecnością wody w glebie, która wówczas sprzyja nie tylko ich wzrostowi, ale także pobraniu rozpuszczonych w roztworze glebowym substancji aktywnych herbicydów. Zatem paradoksalnie sprzyjające rozwojowi chwastów warunki pogodowe są jednocześnie sprzymierzeńcem rolnika w walce z zachwaszczeniem wtórnym.

Reklama
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii