r e k l a m a

Partner serwisu

Czas wykorzystać gnojowicę

Uprawa
Data publikacji 10.09.2017r.

Gnojowica to jeden z trzech podstawowych nawozów naturalnych powstających w gospodarstwach zajmujących się produkcją bydła i trzody chlewnej. Zdecydowanie lepszy jest od niej obornik. Gnojowica to jednak doskonały nawóz, pod warunkiem, że jest umiejętnie wykorzystany.

Wyhamować nitryfikację

r e k l a m aPóki co przeciętne gospodarstwo dysponujące gnojowicą nie ma w Polsce możliwości przetestowania duńskich rozwiązań. Warto jednak przypomnieć, bo o tym pisaliśmy, że są na rynku dostępne produkty, które działają podobnie, tzn. znacznie zmniejszają straty azotu z aplikowanej gnojowicy i wydłużają dostępność azotu dla roślin. Przykładem takiego produktu, który niebawem opiszemy w szczegółach jest np. Vizura. Ten produkt firmy BASF dodany do gnojowicy znacznie spowalnia proces przekształcania jonów amonowych w azotany, a to uniemożliwia wymywanie azotu z gleby.

Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna, gdy gnojowica jest stosowana przed siewem roślin, które mogą wówczas wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji, gdy zapotrzebowanie na niego jest największe. Mechanizm działania substancji zawartej w produkcie Vizura jest prosty. Występujące w glebie bakterie Nitrosomonas są odpowiedzialne za proces nitryfikacji, czyli przemianę jonów amonowych w azotyny. Vizura hamuje aktywność tych bakterii poprzez blokadę enzymu odpowiedzialnego za ten proces. W rezultacie stabilizuje jony amonowe zawarte w glebie, bo zostaje zahamowana ich przemiana w azotyny.

W praktyce liczy się czas

Warto wykorzystać wymienione wyżej możliwości powstrzymania strat azotu z gnojowicy. Jeżeli nie ufamy takim nowościom albo nie możemy ich wykorzystać w gospodarstwie z innych powodów, to znaczną ilość azotu możemy uratować np. rozcieńczając gnojowicę. Z badań wynika bowiem, że w przypadku, gdy zawartość suchej masy wynosi w gnojowicy 6%, to zakres utleniania amoniaku jest o ok. 20% wyższy niż z gnojowicy, która zawiera 2% suchej masy.

Obok obniżenia suchej masy gnojowicy ograniczającego ulatnianie amoniaku duży wpływ na straty azotu ma sposób i warunki jej aplikacji. Straty są tym większe, im wilgotność powietrza w czasie aplikacji jest niższa i im wyższa jest temperatura powietrza. Z tych powodów gnojowica od momentu pobrania do wozu asenizacyjnego po jej aplikację (najlepiej bezpośrednio w glebę) i zmieszanie z glebą powinna nastąpić w czasie do 4 godzin. To zalecenie wynika z faktu, że znaczna część amoniaku ulatnia się w ciągu pierwszych 12 godzin po aplikacji gnojowicy.

Azot działający

W tabeli pokazujemy ile azotu, fosforu i potasu zawiera przeciętnie gnojowica bydlęca i świńska w zależności od gęstości nawozu. Warto w tym miejscu wyjaśnić jak np. zawartość azotu w gnojowicy ma się do azotu w nawozach mineralnych. Otóż azot zawarty w nawozach naturalnych, bezpośrednio dostępny dla roślin, określany jest jako tzw. azot działający. Azot działający wykazuje takie samo działanie nawozowe jak azot z nawozów mineralnych.

Dlatego dawki nawozów naturalnych wynikające z potrzeb roślin należy ustalać według zawartości w nich azotu działającego. Do przeliczania azotu całkowitego nawozów naturalnych na azot działający należy wykorzystywać wzór: Azot działający = azot całkowity × równoważnik nawozowy, w którym równoważnik nawozowy dla gnojowicy i gnojówki wynosi 0,7 przy wiosennym stosowaniu i 0,5 przy jesiennym ich stosowaniu.

Marek Kalinowski
Źródło: Chambers i in., 2001

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Poprzednia strona

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a