r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Jęczmień jary - Lista Odmian Zalecanych

Uprawa jęczmień
Data publikacji 27.02.2020r.

Jęczmień jary ma krótki okres wegetacji, a ze względu na słaby system korzeniowy ma dość duże wymagania glebowe i jest wrażliwy na pH gleby. Spośród zbóż jarych jednak najlepiej wykorzystuje wodę i przy planowaniu prac polowych można go ustawić na końcu kolejki do siewu.

r e k l a m a

W czystym siewie jęczmień jary uprawiany jest na cele paszowe, browarne, w mniejszym stopniu na kasze. To także gatunek będący głównym komponentem mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych. Jęczmień jest też idealną rośliną ochronną przy siewie mieszanek traw z motylkowymi.

Jęczmień warto wysiewać z mieszankami

Jeżeli planujemy wykorzystać jęczmień jary do ochrony zakładanego użytku zielonego nie powinniśmy wybierać odmian najplenniejszych, ale te które rekomendowane są na LOZ i charakteryzują się najkrótszą słomą, szybko schodzą z pola i są najbardziej odporne na wyleganie. Jęczmień ma chronić młode rośliny traw i motylkowych, ale nie może z nimi nadmiernie konkurować. Dlatego tak ważne są wymienione cechy. W jęczmień można wsiewać mieszanki trawiasto-motylkowate, ale także koniczynę czerwoną (wysiewa się ok. 15–18 kg koniczyny w rozstawie 10–15 cm na głębokość 1–2 cm), mieszanki koniczyny czerwonej z trawami  oraz lucernę (wysiewa się 18–20 kg/ha lucerny w rozstawie rzędów co 15 cm na głębokość 1–2 cm). Szczegółowe zalecenia dotyczące siewu mieszanek traw z jęczmieniem jarym jako rośliną ochronną, a także mieszanek zbożowych z jęczmieniem opiszemy za kilka tygodni.

 W wierzchołku List Odmian Zalecanych jęczmienia jarego od kilku lat jest Paustian
  • W wierzchołku List Odmian Zalecanych jęczmienia jarego od kilku lat jest Paustian

Odmiany jęczmienia i ich opis

r e k l a m a

Podobnie, jak dla innych gatunków roślin na podstawie wyników badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego tworzone są dla województw Listy Odmian Zalecanych (LOZ jęczmienia jarego na mapie). Każdego roku lista ta zmienia się i jest uaktualniana. Staramy się propagować te informacje przygotowywane przez zespoły ze Stacji Doświadczalnych  Oceny Odmian COBORU i przedstawiać jak najświeższe dane. Niżej przypominamy charakterystykę (wg COBORU) kilku odmian jęczmienia jarego najczęściej rekomendowanych, a w tabeli zestawiliśmy do porównania najważniejsze cechy wszystkich odmian z LOZ. Odmiany te prezentują wysoki postęp hodowlany, który w jęczmieniu jarym  skupia się na poprawie plenności oraz zdrowotności, a w odmianach browarnych na poprawie wartości browarnej. Na listach LOZ jęczmienia jarego na 2020 r. zaszły spore zmiany. Dużo jest odmian nowych zarejestrowanych w 2018 r., ale liderem niezmiennie pozostaje KWS Vermont.

KWS Vermont – odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mącznika prawdziwego, dość duża, na rynchosporiozę, rdzę jęczmienia i plamistość siatkową, ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie o dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Soldo – odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Bente – odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Pilote – odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Radek – odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rynchosporiozę, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka i ciemnobrunatną plamistość – dość duża. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RGT Planet – odmiana typu browarnego o bardzo dobrej wartości technologicznej. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego – średnia, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Paustian – odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na rynchosporiozę – dość duża. Na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, czarną plamistość, rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

MHR Fajter – odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Ważniejsze cechy odmian jęczmienia jarego zamieszczonych na LOZ i ich odporność na wybrane choroby (w skali 1–9°) wg porównywarki odmian COBORU i wyników PDO z lat 2017 i 2018

Lp.
Odmiana
Plon w 2019 r. na a1 (wz.= 59,9 dt z ha) w % wzorca 
Plon w 2019 r. na  a2 (wz.= 67,3 dt z ha) w % wzorca
Mączniak prawdziwy  liście
Plamistość siatkowa
Rdza jęczmienia 
Ryncho-sporioza
Wyleganie 
przed zbiorem
Wysokość roślin
(cm)
Tolerancja 
na
zakwaszenie gleby
1
KWS Vermont
101
100
8,3
7,1
7,1
8,1
6,7
68
5
2
Soldo
95
96
8,3
7,3
7,8
7,7
7,2
69
5
3
Paustian
92
92
8,2
7
7,6
8
6,9
69
5
4
Radek
98
96
8,4
7,3
8
7,7
6,5
73
5
5
Bente
104
105
8,1
6,6
7,4
7,6
6,7
71
5
6
KWS Olof
98
96
8,2
7,5
8,1
7,9
6,4
69
5
7
RGT
Planet
101
101
8,3
6,9
7,6
8,2
6,2
72
5
8
Rubaszek
98
96
8,3
7,5
7,4
7,4
7,1
66
5
9
Teksas
93
93
8,2
7,2
7,3
7,6
6,7
66
5
10
Alianz
98
95
8,4
7,1
7,4
7,9
6
72
5
11
Ella
98
96
8,4
7,3
6,9
7,6
6,8
72
5
12
KWS
Atrika
95
93
8,4
6,8
7,6
7,8
6,7
72
5
13
KWS Irina
99
98
8,4
7,4
7,9
7,7
7,1
66
5
14
Polonia Staro-polska
95
98
6,6
7
7,8
7,8
6,5
62
6
15
KWS Dante
98
98
8,4
6,8
7,8
7,8
6,9
67
5
16
Airway
98
97
8,4
7,1
7,4
7,9
6,7
71
5
17
Basic
102
100
8,3
7,3
7,4
7,8
6,4
69
4
18
KWS Harris
97
96
8,4
7,2
7,5
7,8
6,3
71
5
19
MHR Fajter
102
99
8,3
7,4
7,9
8,1
6,3
67
5
20
Pilote
101
99
8,4
7,1
7,8
7,9
6,5
69
5
21
Podarek
90
89
7,1
7,3
7,5
7,7
6,8
73
5
22
Eldorado
97
96
8,6
7,1
7,5
7,7
6,4
69
5
23
Esma
102
101
8,5
7,3
7,4
7,6
6,5
69
5
24
Etoile
102
102
8,3
6,7
7,8
7,7
6,4
69
5
25
Ismena
97
98
8,6
7,2
7,4
8,2
6,4
68
5
26
Uta
-
-
8,3
6,5
7,2
7,4
6,5
71
5
27
KWS Fantex
100
100
8,5
7,1
7,6
8,1
6,8
66
5
28
Farmer
99
97
8,5
6,9
7,7
-
7,4
70
5
29
Rezus
99
99
7,5
7,3
7,5
7,8
6,3
72
5
30
Runner
99
99
8,4
6,9
7,5
7,7
6,2
67
5
31
Avatar
100
100
8,1
7,9
8,2
6,5
71


A to niezwykle ciekawa i unikatowa odmiana jęczmienia jarego spoza LOZ. To Gawrosz – unikatowa, bo nieoplewiona odmiana jęczmienia jarego. Ale w hodowli zawsze jest coś za coś. Pozbawienie plew powoduje niższe plonowanie w stosunku do odmian oplewionych. Gawrosza cechuje jednak duża zawartość prozdrowotnego  beta-glukanu przez co doskonale nadaje się na płatki i kaszę

  • A to niezwykle ciekawa i unikatowa odmiana jęczmienia jarego spoza LOZ. To Gawrosz – unikatowa, bo nieoplewiona odmiana jęczmienia jarego. Ale w hodowli zawsze jest coś za coś. Pozbawienie plew powoduje niższe  plonowanie w stosunku do odmian oplewionych. Gawrosza cechuje jednak duża zawartość prozdrowotnego  beta-glukanu przez co doskonale nadaje się na płatki i kaszę.


Marek Kalinowski
Zjęcie główne: Pixabay
Zdjęcia: Marek Kalinowski

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody