r e k l a m a

Partner serwisu

Jesienna pielęgnacja łąk i pastwisk

Uprawa
Data publikacji 28.09.2017r.

Wielu rolników nie przywiązuje do tego należytej wagi i wypasa pastwiska do ostatnich dni, praktycznie do zimy. Wypas powinien być zakończony na ok. 30 dni przed przymrozkami i mrozem, aby ruń mogła odrosnąć na ok. 10–12 cm i zregenerować swoje siły na przetrwanie zimy. Podobnie jest z koszeniem. Ten ostatni pokos trzeba kosić wyżej i najpóźniej na miesiąc przed końcem jesiennej wegetacji.

Nawożenie

r e k l a m aBardzo ważnym zabiegiem jesiennej pielęgnacji użytków zielonych jest ich nawożenie mineralne i organiczne oraz ewentualne wapnowanie. To wszystko składa się na dobre przezimowanie i produktywność użytków zielonych w roku następnym. Szczególnie cenne, a często mało doceniane, jest nawożenie użytków zielonych obornikiem, ale musi on być bardzo dobrze przefermentowany. Ten nawóz potrafi działać cuda, bo znacznie poprawia skład botaniczny runi. Jeżeli nie przewidujemy stosowania obornika warto uregulować odczyn pH. Na koniec jesiennej pielęgnacji powinniśmy zastosować mineralne nawozy fosforowe i potasowe, a także siarkę, której najczęściej na użytkach zielonych brakuje.

Jeżeli potrzebny podsiew

Opisane wyżej zabiegi pielęgnacyjne mogą znacznie poprawić wartość użytku zielonego i poprawić plonowanie w nowym sezonie. Zdarza się jednak, że ruń jest przerzedzona, zachwaszczona, z małym udziałem wartościowych traw pastewnych. Wtedy najbardziej racjonalnym rozwiązaniem szybkiej i taniej naprawy wartości użytków zielonych będzie ich bezpośredni podsiew w darń.

Jeżeli w zdegradowanej runi są tylko ubytki wartościowych gatunków traw, wystarczy wiosną odpowiednio nisko podkosić pierwszy odrost i wykonać podsiew bezpośredni w starą darń. Zwykle jednak wolną przestrzeń po wypadniętych trawach opanowują chwasty, które przed podsiewem powinniśmy zwalczyć herbicydami selektywnymi. Czasami trzeba podejmować radykalne decyzje o założeniu użytku zielonego wiosną od nowa. Tym bardziej najbliższe tygodnie trzeba poświęcić przygotowaniu stanowiska do tej operacji.

Marek Kalinowski

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Poprzednia strona

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a