r e k l a m a

Partner serwisu

Korzyści z gnojowicy

Uprawa
Data publikacji 18.03.2015r.

W wielu gospodarstwach zaszły diametralne zmiany technologiczne i zamiast obornika produkuje się w nich gnojowicę, jest  to doskonały nawóz o dużej zmienności składu chemicznego. Ten zależy oczywiście od gatunku zwierząt, technologii karmienia i pojenia zwierząt.

O ile potas zawarty w gnojowicy jest dostępny praktycznie natychmiast po jej rozlewie, o tyle inaczej jest z azotem i fosforem. Aby fosfor i ogromna część azotu mogły być dostępne dla roślin jako składniki pokarmowe, muszą ulec procesowi mineralizacji czyli najogólniej rzecz biorąc muszą być rozłożone do prostych związków mineralnych możliwych do pobrania przez roślinę. To zależy od  aktywności mikroflory glebowej. Dlatego w wielu opracowaniach podaje się, że efektywność wykorzystania azotu dostarczanego w gnojowicy waha się w bardzo szerokim zakresie od 30 do 70%. 

r e k l a m aObok mineralizacji musimy uwzględnić czas – chcemy bowiem, aby składniki uwalniały się stopniowo wraz z przebiegiem wegetacji. W tym zakresie pomaga pogoda, gdyż w okresie od kwietnia do końca sierpnia temperatury są najwyższe, co sprzyja rozwojowi mikroflory. Aby ten rozwój mikroflory był jak najintensywniejszy, należy dostarczyć im jeszcze składników pokarmowych i budulcowych. 

Taka idea jak informuje w opracowaniu Aleksander Gruszko i Maciej Sroczyński, przyświecała badaczom, którzy stworzyli specjalny dodatek do gnojowicy o nazwie Slurry Activ. Jest to rozwiązanie, które powoduje szybsze i dłuższe uwalnianie większych ilości składników pokarmowych z gnojowicy, przede wszystkim azotu, co w efekcie przekłada się na wyższą produktywność roślin. Dodatek ten, zawiera w swoim składzie specjalnie dobrane składniki odżywcze (10% N, 5% K, 3% NaO, 0,2% B, 0,1% Cu, 0,1% Zn) oraz kompleks Min’UP, będący koloidalną mieszaniną składników organicznych i stymulatorów mikroorganizmów glebowych. 

Produkt ten przyspiesza mineralizację gnojowicy i stymuluje pobieranie składników odżywczych przez rośliny. W znaczącym stopniu zwiększa on aktywność hydrolityczną gleby (53% 5 dni po aplikacji, 21% 40 dni po aplikacji) oraz mineralizację azotu (39% 28 dni po inkubacji, 38% 56 po inkubacji). Dzięki szybszej mineralizacji azotu uwalniany jest azot szybko dostępny dla roślin.  Przypominamy przy tym o ważnym ograniczeniu. Przepisy prawne Unii Europejskiej zezwalają na zastosowanie nawozów naturalnych (gnojowicy, gnojówki, obornika) w ilości nie przekraczającej 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 hektar użytków rolnych. M.K. 

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a