Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Mniej próchnicy, to niższe plonowanie roślin

Uprawa Agrotechnika
Data publikacji 14.02.2019r.

Jeszcze prawie dwa lata, bo do 2020 roku, obowiązuje PROW na lata 2014–2020 – program rolnośrodowiskowy, którego jednym z głównych celów jest zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.

Jak wiadomo, w Polsce od wielu lat notuje się znaczące pogorszenie jakości gleb związane głównie ze spadkiem zawartości próchnicy w glebie, podstawowego wskaźnika żyzności. W wyniku mineralizacji, w naszych warunkach klimatycznych ubywa rocznie 2–4% glebowej materii organicznej. To bardzo dużo.  

Ujemny bilans materii organicznej

Ochrona materii organicznej w gospodarstwie jest niezwykle ważna. W Polsce jej ujemny bilans spowodowany jest głównie zabiegami uprawowymi stosowanymi przez intensywne rolnictwo, szczególnie prowadzone w monokulturach, co wiąże się z wprowadzaniem do gleby małej ilości masy resztek roślinnych, nawozów naturalnych i organicznych. Niska zawartość próchnicy w glebie wynika też ze specyfiki naszych gleb, wytworzonych z piasków, w dodatku zakwaszonych, a więc naturalnie niesprzyjających akumulacji próchnicy. Dodatkowo coraz intensywniejsze użytkowanie gleb, niewłaściwie wykonane odwodnienia melioracyjne, które przesuszają glebę, prowadzą w konsekwencji do zmniejszenia rezerw próchnicy w glebie, co skutkuje poważnymi konsekwencjami dla żyzności gleby. Wskutek ubytku próchnicy z gleby pogorszeniu ulega jej jakość, zostają zakłócone podstawowe funkcje gleby, co w efekcie przedkłada się na obniżenie plonowania roślin

Obecnie największy udział w strukturze zasiewów mają zboża i wynosi on w skali kraju 75%, a w niektórych województwach osiąga nawet 80%. Powoduje to zmniejszenie ilości resztek roślinnych pozostawianych w glebie po zbiorach, stanowiących istotne źródło próchnicy w glebie. Szczególnie szkodliwe jest eliminowanie ze zmianowań roślin bobowatych. Oczywistym jest, że brak nawożenia nawozami naturalnymi i organicznymi, skutkuje ujemnym bilansem materii organicznej w glebie. Zmiana sposobu użytkowania gleby z bezorkowego na orkowy lub z łąkowego na orne powoduje również zmniejszenie zasobów materii organicznej w glebie, podobnie jak długotrwałe utrzymywanie nieuregulowanego odczynu gleby. W zakwaszonych glebach jest przeważnie niska zawartość wymiennego wapnia (Ca), a składnik ten, obok zawartości części koloidalnych, pełni funkcję stabilizatora próchnicy. Dodatkowo obfite opady w okresie jesienno-zimowym, czy też nadmiar wód irygacyjnych nasilają procesy mineralizacji próchnicy, a więc jej strat. Niska zawartość próchnicy obniża żyzność gleby, co przedkłada się na gorsze stosunki powietrzno-wodne gleby i wymaga stosowania większych dawek nawozów mineralnych oraz częstszego wapnowania. Rosną więc wydatki na produkcję

Akty UE zapobiegające ubytkowi próchnicy 

Problem z utrzymania odpowiedniego poziomu próchnicy w glebie mają też inne kraje europejskie. Szacuje się, że aż 45% gleb Europy posiada niską jej zawartość (<2%), a bezpośrednie skutki strat materii organicznej z gleb ocenia się na kilka mld euro. Z tego względu na szczeblu unijnym trwają prace nad regulacjami aktów prawych w zakresie ochrony glebowej materii organicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jednym z komponentów płatności bezpośrednich jest zazielenienie (greening). Aby zapobiec likwidacji lasów lub użytków zielonych w celu przeznaczania tych gruntów pod uprawę roślin na cele energetyczne, wprowadzono dla biopaliw silnikowych obowiązek ich certyfikacji pod względem emisji gazów cieplarnianych w następstwie pośrednich zmian użytkowania gruntów. Na szczeblu krajowym obowiązek utrzymywania optymalnej zawartości próchnicy w glebie nakłada na rolnika...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zakup dostęp do tego artykułu
3,69zł
/za artykuł 

Jeśli masz zakupioną prenumeratę dostęp do artykułu jest dostępny w ramach zakupionej prenumeraty. zaloguj się aby uzyskać dostep.

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a