Poznaj 10 zasad przeciwdziałania uodparnianiu się szkodników na insektycydy

Uprawa Wiadomości z branży
Data publikacji 04.12.2017r.

Naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu badający odporność szkodników na insektycydy, w tym odporność słodyszka rzepakowego, stworzyli listę zasad, pomocnych w przeciwdziałaniu uodparnianiu się ich na substancje aktywne. Poznaj 10 zasad zarządzania odpornością szkodników na środoki ochrony roślin.

  1. Substancję aktywną powinno się stosować na tej samej uprawie tylko jeden raz w sezonie.
  2. W miarę możliwości należy stosować rotację grup chemicznych i z danej grupy chemicznej  wybierać substancje aktywne o najlepszej skuteczności w stosunku do zwalczanego szkodnika.
  3. W zwalczaniu odpornych populacji szkodnika nie zaleca się stosowania mieszanin insektycydów, o ile na którąkolwiek z substancji aktywnych wchodzących w skład mieszaniny została wykształcona odporność.
  4. Termin zabiegu należy dostosować do momentu  przekroczenia przez szkodnika progu  szkodliwości i wystąpienia najbardziej wrażliwej na uszkodzenia przez szkodniki fazy rozwoju rośliny.
  5. Należy stosować środki ochrony roślin w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania. Zbyt niskie dawki (subletalne) selekcjonują szybko populację o średnim stopniu odporności, natomiast zbyt duże powodują wykształcenie odporności o stopniu bardzo silnym.
  6. Zabiegi należy przeprowadzić odpowiednią, sprawną aparaturą, w miarę możliwości przy użyciu wody zdemineralizowanej.
  7. W przypadku nieskuteczności zabiegu i konieczności powtórzenia go, należy określić przyczyny nieskuteczności i w razie potrzeby, zastosować środek zawierający substancję aktywną z innej grupy chemicznej.
  8. Jeżeli stwierdzono odporność lokalnej populacji szkodnika na związki z danej grupy chemicznej, nie należy stosować środków o podobnym mechanizmie działania.
  9. Należy ograniczyć stosowanie środka, na który szkodnik uodpornił się w danym rejonie, do momentu ponownego wystąpienia silnej jego wrażliwości.
  10. Trzeba koniecznie zwracać uwagę na ochronę fauny pożytecznej i wrogów naturalnych szkodników, którzy ograniczają liczebność wszystkich gatunków szkodników, bez względu na stopień czy mechanizmy ich odporności na insektycydy.

Marek Kalinowski

Partner serwisu