Rozszerzone rejestracje Dafne i Bukat

Uprawa Środki ochrony roślin
Data publikacji 12.11.2017r.

We wrześniu br. dwa fungicydy firmy INNVIGO: Bukat 500 SC (tebukonazol) oraz Dafne 250 EC (difenokonazol) otrzymały rozszerzenie etykiet o jesienne stosowanie w uprawach rzepaku ozimego.

Według etykiety Bukat, pierwszy zabieg (jesienią) należy stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC lub Dafne 250 EC lub  Ila 250 EC w celu ochrony przed czernią krzyżowych, mączniakiem prawdziwym, suchą zgnilizną kapustnych i cylindrosporiozą w fazie od trzeciego do siódmego liścia. Dafne jesienią należy stosować łącznie z partnerami, w tym z wymienionym fungicydem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC.


Jesienna rejestracja fungicydów Bukat 500 SC i Dafne 250 EC w rzepaku daje rolnikom znacznie większe możliwości wykorzystania potencjału obu fungicydów oraz przygotowywania skuteczniejszych programów ochrony fungicydowej w całym sezonie wegetacyjnym.

Oprócz fungicydu Bukat 500 SC firma Innvigo posiada w portfolio  drugi środek zawierający tebukonazol o takich samych właściwościach o nazwie Ambrossio 500 SC. Inną dostępną marką fungicydu Dafne 250 EC jest także preparat Porter 250 EC.M.K.

Partner serwisu