Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Skuteczność środków opartych na glifosacie zależy od użytych wspomagaczy

Skuteczność środków opartych na glifosacie zależy od użytych wspomagaczy
Uprawa Środki ochrony roślin
Data publikacji 19.04.2018r.

Publikacja specjalna

W preparatach bazujących na glifosacie nie może być stosowany jeden z najpopularniejszych wspomagaczy, czyli tallowamina. W teście polowym sprawdzono, które z nowych wspomagaczy używanych z glofosatem skuteczniej eliminuje chwasty. A różnice są kolosalne.

Preparaty oparte na glifosacie i zawierające tallowaminę wycofane z rynku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o wycofaniu wszystkich preparatów na bazie glifosatu zawierających w swoim składzie najpopularniejszy wspomagacz na rynku, czyli polietoksylowaną aminę łojową – tallowaminę. Taki krok resortu rolnictwa wynika z rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 roku. W rozporządzeniu określono, że „Państwa Członkowskie powinny poczynić starania, aby ich produkty oparte na glifosacie wolne były od polietoksylowanej aminy łojowej”. 

Trzy główne wspomagacze mają różną skuteczność w zwalczaniu chwastów

Obecnie na rynku funkcjonują trzy główne grupy wspomgaczy, które zastąpiły tallowaminę. Są to: estry fosforanów alkilowych (APE); alkilopoliglukozyd (APG) oraz alkilobetaina (Betaina). Każda z tych substancji wspomagających odbiega od tallowaminy w skuteczność zwalczaniu chwastów. A co za tym idzie, również produkty oparte na glifosacie różnią się obecnie zarówno typem zastosowanego adjuwanta, jak i jego ilością w formulacji. Wpływ to w wielkim stopniu na efektywność w zwalczaniu chwastów. 

Test skuteczności preparatów opartych na glifosacie

Jak duże znaczenie mają różnice w efektywności nowych wspomagaczy? Żeby to zbadać i przedstawić w sposób najbardziej odpowiedni dla rolników, Monsanto postanowiło zorganizować test skuteczności poszczególnych środków ochrony roślin opartych na  glifosacie z różnymi wspomagaczami.

Profesjonalne doświadczenie w warunkach polowych przeprowadziła niezależna firma badawcza. W ramach doświadczenia porównano skuteczność produktu Roundup Flex 480 z dziewięcioma innymi preparatami dostępnymi na europejskim, w tym i na polskim, rynku. Wśród nich 6 produktów było na bazie estrów fosforanów alkilowych (APE), 2 kolejne na bazie alkilobetainy (Betaina), a jeden produkt zawierał alkilopoliglukozyd (APG).  Wszystkie te produkty były wolne od polietoksylowanej aminy łojowej.
Zastosowano w nich jednak różne stężenie glifosatu w formie soli IPA(360 g/L- 490 g/L), natomiast  Jedynie produkt Monsanto –  był oparty na soli potasowej.

Doświadczenie zostało przeprowadzaone w czeskiej gminie Kujavy a zadaniem testowanych herbicydów było poradzenie sobie z samosiewami rzepaku, z bardzo wyrównanym pokryciem powierzchni pola.

Oprysk został zaaplikowany 11 września 2017 roku w fazie 4 liści, gdy rośliny miały 15-20 cm. Dla wszystkich formulacji zastosowano identyczną dawkę substancji aktywnej, czyli 540 gram glifosatu na 1 ha. 

Obiektywna ocena wyników testu środków ochrony roślin z glifosatem

W ocenie wyników testu przeprowadzonego w Czechach oparto się na wskaźnikach wegetacji roślin, tzw. NDVI. Pozwala on określić skuteczność poszczególnych produktów w zwalczaniu chwastów na podstawie obrazu z kamery wielospektralnej wspomaganej przez drona. NDVI pozwala określić kondycję rośliny poprzez dokonanie pomiaru odbicia światła czerwonego i światła podczerwonego.

W skrócie można powiedzieć, że im więcej koloru czerwonego, tym słabsza żywotność chwastów i tym samym większa skuteczność danego preparatu. 

Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów użytych podczas doświadczenia polowego przy pomocy standardowej kamery  

  • Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów użytych podczas doświadczenia polowego przy pomocy standardowej kamery.

Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów użytych podczas doświadczenia polowego przy pomocy kamery wielospektralnej (obraz cyfrowy przeliczony na współczynniki NDVI). 

  • Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów użytych podczas doświadczenia polowego przy pomocy standardowej kamery wielospektralnej (obraz cyfrowy przeliczony na współczynniki NDVI). 

Roundup Flex 480 najskuteczniejszym produktem z glifosatem

Po miesiącu od wykonania doświadczenia można było zaobserwować duże różnice w skuteczności poszczególnych produktów ze względu na różne formulacje. Środek Monsanto wypadł w nich zdecydowanie najlepiej.

Średnie wskaźniki NDVI dla wszystkich produktów 32 dni po aplikacji

  • Średnie wskaźniki NDVI dla wszystkich produktów 32 dni po aplikacji

Z pomiaru wynika, że Roundup Flex 480 zredukował NDVI o 4,2 razy więcej niż  produkty z APG, o  2,3 razy więcej niż środki wykorzystujące APE oraz 1,6 razy więcej niż adiuwant Betainowy.

Tak dobry wynik wynika z około 40 lat doświadczenia Monsanto w opracowywaniu jak najskuteczniejszych środków ochrony roślin opartych o glifosat. Ma to miejsce od wprowadzenia TransSorb® technology i z każdą kolejną generacją wprowadzanych produktów Monsanto jeszcze ją udoskonala.

Produkty z rodziny Roundup zapewniają nie tylko wysoką skuteczność zwalczania chwastów, ale również oferują nową jakość stosowania glifosatu:

  • bardzo dobre działanie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych w zakresie od 0°C do 30°C,
  • krótki czas pomiędzy opryskiem a uprawą pola,
  • godzina od aplikacji do opadu deszczu nie zmniejszająca jego skuteczności,
  • łatwość użycia,
  • mniejsza tendencja do znoszenia kropli,
  • duże możliwości aplikacji – szeroka etykieta rejestracyjna,
  • łatwość w bezpiecznym użytkowaniu.

Wyniki niezależnego doświadczenia powinny ułatwić rolnikom odpowiednie rozeznanie się w aktualnej sytuacji na rynku środków bazujących na glifosacie i pomoże wybrać najskuteczniejszy preparat do zwalczania chwastów. Zwłaszcza, że taki wybór powinien pozwolić na optymalne wykorzystanie zainwestowanych nakładów.

Roundup Flex 480  

Roundup® jest tylko jeden 

Autor artykułu:

Monsanto Polska Sp. z o.o.

www.monsanto.pl

Fot. Pixabay

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na sformułowania i symbole wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Publikacja specjalna

Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów użytych podczas doświadczenia polowego przy pomocy standardowej kamery
Różnice w skuteczności poszczególnych preparatów użytych podczas doświadczenia polowego przy pomocy kamery wielospektralnej
Średnie wskaźniki NDVI dla wszystkich produktów 32 dni po aplikacji
Roundup Flex 480

Partner serwisu

r e k l a m a