Topsin ogranicza kiłę kapusty w rzepaku ozimym

Uprawa Środki ochrony roślin
Data publikacji 22.11.2017r.

Sumi Agro Poland rozszerzyło rejestrację fungicydu Topsin M 500 SC o zastosowanie w celu ograniczenia występowania kiły kapusty w rzepaku ozimym (decyzja nr R – 493/2017d z dnia 10.10.2017 r.).

Tym samym, Topsin M 500 SC jest obecnie jedynym fungicydem posiadającym rejestrację w tym zakresie. W celu ograniczania kiły kapusty i innych chorób rzepaku zabieg należy wykonać jesienią zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób w fazie 4–6 liści rzepaku.


Całkowite zwalczenie kiły kapusty jest bardzo trudne, ponieważ pierwotniak odpowiedzialny za jej rozwój wykazuje bardzo duże zróżnicowanie genetyczne. Niemniej jednak, znaczne ograniczenie rozwoju choroby jest już sukcesem. Zastosowanie interwencyjne lub zapobiegawcze fungicydu Topsin M 500 SC może w wielu przypadkach zapobiec konieczności przesiewania plantacji – mówi Marta Strzelecka-Berek, kierownik ds. Produktów Rolniczych Sumi Agro Poland.

Marek Kalinowski

Partner serwisu